Bronnen

Publicaties (chronologisch)
Arie Vreeken, Muiderberg voorheen en thans (Vereeniging Floris V ter bevordering vreemdelingenverkeer, 1901)
Gids voor Muiderberg, 1932 – Vereeniging Floris V (bevordering vreemdelingenverkeer)
Dorpsgids van Muiderberg, 1959 – Kerkeraad van de Hervormde Gemeente Muiderberg
De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden (e.v.), achtste herziene druk. 1971 – Firma Teerhuis & Klinkenberg
W.I Engel, Trams en tramlijnen (Uitgevers Wyt, 1973) 
Klaes Sierksma, Muiderberg Voorpost van het Gooi (Comité Oud-Muiderberg,1969/1976)
W.I. Engel, De Gooische Moordenaar (Uitgeverij Pirola,1981)
Kadasterkaart Muiderberg 1832-1982. Uitgave Comité Oud Muiderberg 
Piet de Raadt, De Kerk in Muiderberg – 1982 
Piet de Raadt, Harmonieorkest G.A. Heinze – 1985
Catalogus Jan Meijer 1900-1986. 
Piet de Raadt, Muiderberg in oude ansichten – 1987
Klaes Sierksma, Tussen Vecht en Eem – mei 1987
Klaes Sierksma, De straat- en andere namen van het dorp Muiderberg verklaard (Comité Oud Muiderberg, 1988)
Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland (MIP). Gemeente Muiden-1991
Margot Eras en Jeanne Oosterbaan, Muiderberg anno 1840. 1992 (Comité Oud Muiderberg)
Rob van der Heijde en Gré Dam, Oud Muiderberg (Toenboekje 1996)
Auteur(s) onbekend. Het boerenleven in Muiderberg voor de grote verandering rond 1950 (Comité Oud Muiderberg – 2003)
Huib ter Haar en Guus Kroon, Muiderberg en Muiden in de meidagen 1940 (eigen uitgave, mei 2018)
Gré Dam/J.Guys, Muiderberg door de jaren heen (2018)  
Jan Wieten, Verhalen en geschiedenis van de Kerk aan Zee (Kerk aan Zee Muiderberg, 2018)
Piet de Raadt, Kent u ze nog ….de Muiderbergers. Europese Bibliotheek 
Harry Mock, Joodse begraafplaats Muiderberg (zelfplagiaat). (NIHS, 2019)
Jos Gunneweg, Hakkelaarsbrug 1920-2020, de geschiedenis van een honderdjarige (eigen beheer 2020)
Jos Gunneweg, Muiderbergs monumenten op de kaart gezet (Vereniging Dorpsraad Muiderberg, 2020)
Diverse uitgaven
‘Dorpspraat’, halfjaarlijkse huis-aan-huis krant (Vereniging Dorpsraad Muiderberg). 
Kwartaalbladen Comité Oud-Muiderberg 
Halfjaarlijks magazine van de Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg
Lustrumuitgaven Rijvereniging ‘Any Dale’
Lustrumuitgave Oranje Nassauschool
Lustrumuitgaven Mixed Hockeyclub Muiderberg
De Omroeper. Historisch Tijdschrift voor Naarden, jaargang 22, nr. 2
Notulen gemeenteraad Muiden vanaf 1926
Online
Facebookgroep ‘Oud Muiderberg’. 
Muideninfo.nl, website Jan Bovenlander. 
Wikipedia
Persoonlijke gesprekken (alfabetisch op achternaam).
Liselore van Ammeraal (Beukenoord)
Betty Baarslag (Muziekvereniging G.A. Heinze)
Robin en Jeffrey Bakker (saxofoonwinkel)
Peter ter Beek (De Banier)
Gery van den Berg – Hoetmer (Visscherij)
Jan de Beus (meelezer)
Jerom van Beuzekom (Beach Clean Up)
Magda de Boer (Coffee to stay)
Herman Boesten (Reisduif)
Raymond van den Bossche (Spar)
Ron Bot (Zeemeeuw/Lagerhuis)
Lode Broekman (Muider Schaak Kring)
Ariënne Cohen – Brandwijk Nodelijk (Kroonslot)
Fred Dalmulder (slager)
Cornelis van Diest (melkveebedrijf Van Diest)
Rob van Dijk (meelezer)
Paul Dinant (Velzenhorn)
Luuk Donders (Mixed Hockeyclub Muiderberg/Noot voor Noot/VOMM)
Vera van Etten (Zaalsportvereniging Muiderberg)
Ria van Galen-Last (oude dorp)
Henk Glotzbach (Sportclub Muiderberg)
Pauline Goudzwaard (Oranje Nassauschool)
Stef Griffioen (boerderij Kocherbos)
Gerrit Groenewegen (Echoboys)
José Guijs (kinderdagverblijven) 
Tim de Haan (installatiebedrijf)
Jeroen den Hartog (watersportcentrum/haventje
John Haug (Vereniging Dorpsraad Muiderberg)
Ab Heij (Kerk aan Zee)
Marijke van der Heijde (Flevorama)
Theo Hensbergen (Trimclub Muiderberg)
Marc Hoeberechts (Warmtenet Muiderberg)
Wiebe Hofman (Biljartvereniging Muiderberg)
Maarten Ingen Housz (Milieugroep Muiden Muiderberg)
Joop de Jong (Manege Any Dale)
Michiel Koekkoek (buurtschap Hakkelaarsbrug)
Guus Kroon (geschiedenis)
Sjaan Leurs (modewinkel)
Hermann Niewöhner (boerderij Badlaan)
Henk Niewöhner (boerderij De Muiderhof)
Frank Oudshoorn (verswinkel)
Cor van de Peppel (Jeu de boules vereniging ‘De Brink’)
Ben Rebel (Toneelvereniging Stuk voor Stuk)
Marianne de Rijke (Toneelvereniging Stuk voor Stuk)
Leo Ruiter (Boskapel)
Luc Runderkamp (Toneelvereniging Stuk voor Stuk)
Johan Smit (Swing op de Brink)
René Sonneveld (melkveebedrijf Sonneveld)
Frank Spaan (Tennis- en Padelvereniging ‘De Hakkelaars’)
Anita en Erna Stegink (garagebedrijf Stegink)
Jan Stroband (seniorenraad)
Frieda Sijmons (De Leeuwenkuil)
Henk van der Veen (Stichting Strandrecreatie Muiderberg)
Rosan en Patrick van de Ven (‘t Lagerhuys)
Erik Pieter Vlaanderen (Dorpsstraat en omgeving)
Kees Vlaanderen (Caecilia en volkstuintjes)
Hannelies en Hein van der Vliet (Het Rechthuis)
Anna Waanders (VIB)
Peter Wegman (brandweer, de Wegman en meelezer)
Caroline van der Werff (Manege Any Dale)
Thijn Westermann (Groen Muiderberg)
Charles Wiss (Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg (meelezer)

Type een naam in de zoekfunctie en je ziet alle artikelen waarin deze naam voorkomt. Je kunt hier ook een onderwerp zoeken.