Monumenten

Muiderberg beschikt over tal van rijks- en gemeentelijke monumenten. Hieronder volgt het complete overzicht. Veel monumenten worden omschreven in het encyclopedische deel van deze site. Door op de link te klikken komt u er rechtstreeks.

Rijksmonumenten

Tankversperring met duiker, Buitendijke(n) Noord
Tankversperring met tetraëders, bij de Dobbertjeskom
Tankversperring met tetraëders, De Goog (NO van molen ‘De Onrust’)
Groepsschuilplaats type B in het Kocherbos
Groepsschuilplaats type P aan de Zuidpolderweg
VIS-kazemat, Kocherplantsoen
VIS-kazemat, De Goog (NO van molen ‘De Onrust’)

Gemeentelijke monumenten

Bij de totstandkoming van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten heeft onze stichting een actieve rol gespeeld.

– Badlaan 2-4: ‘Tesselschade’, dubbel woonhuis
– Badlaan 11-13: oude postkantoor, nu twee woonhuizen
– Badlaan 26a: grote delen van de Algemene begraafplaats
– Brink 24: ‘Caecilia’ (villa van G.A. Heinze)
– Brink 27-28: oude schooltje O.L.S, nu twee woonhuizen (zie Vinkenbaan)
– Googweg 20: villa, voormalig bankgebouw (zie Rabobank)
– Hakkelaarsbrug 1: ijzeren brug, kademuren, brugbalustrade en remmingwerken
– Populierenlaan 2b: voormalige gereformeerde kerk (zie Steeg).
– Populierenlaan 5-7: ‘Landzicht’, dubbel woonhuis

Stichtingsvoorstel: beschermd  dorpsgezicht

Op  14 januari 2021 heeft het stichtingsbestuur burgemeester en wethouders van Gooise Meren (en cc aan alle raadsleden) in een uitvoerig onderbouwde brief verzocht over te gaan tot aanwijzing van de oude dorpskern van Muiderberg als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De contour hiervan is op de kaart hieronder weergegeven.

De rode lijn markeert het gebied uit ons voorstel.