Badplaats van ‘t Gooi

Muiderberg anno 2020

Muiderberg, vroeger de badplaats van Amsterdam. Nu vooral in trek bij dagjesmensen uit het Gooi. Werden de badgasten voor de oorlog in groten getale aangevoerd met de Gooische Stoomtram, tegenwoordig is de auto of de (elektrische) fiets het vervoermiddel bij uitstek. Dorpelingen komen veelal te voet. Muiderberg beschikt over een groot strand en twee kleinere: het ‘driehoekje’ achter midgetgolfbaan de Leeuwenkuil aan de Nienhuis Ruyskade en een bij ‘de Boeg’ in Buitendijke(n). Het ondiepe water is een eldorado voor kinderen, wind- en kitesurfers.

Vroeger lieten de beter gesitueerden zich met badkoetsjes in het water rijden. Daarin konden zij zich ongezien verkleden om vervolgens het water in te stappen. Een aansprekende foto hiervan is gebruikt voor de startpagina van deze website. Begin 20ste eeuw verdwenen deze mobiele badhokjes uit beeld. Er kwamen vaste badhokjes voor in de plaats.

In 1900 was er nog geen strandtent, strandstoel, steiger of pier te zien, maar de Kerk aan Zee torende toen al overal bovenuit.

Strandtent met reclame voor Amstel bieren. Flevorama linksachter boven aan de dijk is een vaste waarde op oude foto’s (deze is uit 1910)

In de jaren ’30 waren er diverse steigers en een pier. Dirk en Leen Koopman bezaten twee steigers. Herman LeBlanc had er een tegenover de Flevolaan onder de naam Badpaviljoen Zeemeeuw. Badhokjes stonden op het strand of op een van de steigers. Aan het eind van de Badlaan, rechts op het strand, bevond zich de theetent ‘De eerste aanleg’ van G.J. (Gijs) du Pau.

Op het strandgedeelte ten westen van de Kerk aan Zee viel ook het nodige te beleven. Hier bevonden zich café ‘Zeezicht’ met speeltuin en het paviljoen van Henk Veth. Dit is de man die ernstig werd gewond tijdens een schietpartij in de raadzaal van Muiden. De voorgeschiedenis van deze tragische zaak had te maken met de in 1933 opgerichte Gooische Actiegroep tegen Volksverwildering. De roomse initiatiefnemers wilden ‘handelend optreden tegen ontaarding van volkszeden en gewoonten’, met name in en rond het water. Zo kwamen de zee en het strand van Muiderberg ook in beeld: er werd gerept van onwelvoeglijke badkleding, gemend zwemmen en het samen zonnebaden van mannen en vrouwen.

Burgemeester J.L. de Raadt van Muiden-Muiderberg moest niets hebben van de bemoeizucht van de actiegroep met het strandleven in Muiderberg. Hij sprak van ‘een onbetamelijke poging zijn gemeente in opspraak te brengen.’ De Nieuwe Rotterdamsche Courant noteerde op 18 augustus 1933 uit diens mond: ‘Als zij er niet tegen kunnen om flinke, gezonde menschen een zonnebad te zien nemen, dan moeten zij vooral wegblijven. Maar zij moeten niet trachten de genoegens van anderen te bederven.’ Zijn gemeenteraad besliste twee jaar later, in 1935, overigens anders*). (zie ook het thema-artikel ‘Schieten met scherp’).

Zeezicht werd ook aangeduid als café de Terp en had als bijnaam ‘café met het aapje’. **) Cornelis Lucas ter Beek (1853 – 1945) liet in 1921 een kiosk en een schuurtje bouwen en in 1935 een huis met het adres Kerkpad 1. Dit wordt nog steeds bewoond door de familie Ter Beek. Omstreeks 1951 werden rond dit huis meerdere zomerhuisjes gebouwd op initiatief van Cornelis ter Beek, de zoon van Cornelis Lucas.

Spitsuur voor de kust van Muiderberg. Bij diverse exploitanten waren roeibootjes te huur.

*) ontleend aan de Gooi en Eemlander d.d. 1 november 2022.                             

**) het aapje was meegenomen door Joop ter Beek uit Afrika. Joop was zeeman en een zoon van Cornelis ter Beek. Coby, de zus van Joop, was naar het schip van Joop in de haven van Rotterdam gereisd. Toen zij het aapje zag, was ze er meteen gek op en nam zij het mee naar Muiderberg. Deze voorgeschiedenis staat in het eerste nummer van het magazine ‘Monumentaal en Historisch Muiderberg'(september 2021). Het is opgetekend uit de mond van Coby (officieel Cornelia Jacoba) zelf, geboren op 18 augustus 1924 en in 2021 dus bijna 100 jaar jong.