Over ons

Statutaire naam:

Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg

opgericht 6 november 2020, KvK nr 8082897

heeft als doel:
het versterken van de cultuurhistorische identiteit van Muiderberg door het bevorderen van de belangstelling voor de Muiderbergse monumenten en het stimuleren van de lokale geschiedschrijving en de resultaten daarvan openbaar te maken en over te brengen aan belangstellenden waaronder met name ook leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs.

en tracht dit doel te bereiken door:

Monumenten

 • het organiseren van activiteiten op de landelijke Open Monumentendag
 • het organiseren van activiteiten op en rond de Muiderbergse monumenten op andere dagen dan de landelijke Open Monumentendag
 • het doen van voorstellen aan de gemeente tot het plaatsen van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
 • het realiseren van fysieke informatieborden dan wel het ontwikkelen van een app  die het voor bezoekers mogelijk maakt staande bij een monument kennis te nemen van de desbetreffende informatie
 • het bevorderen van het realiseren van een gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht Muiderberg
 • het bevorderen van het realiseren van een gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht buurtschap Hakkelaarsbrug
 • het organiseren van rondleidingen

Historie Muiderberg

 • het stimuleren van de  geschiedschrijving en het realiseren van de publicatie van de resultaten daarvan digitaal of  in druk, zo mogelijk in een periodiek te verschijnen tijdschrift.
 • Het ontwikkelen, in de lucht brengen en actualiseren van een website.
 • het aanleggen van een collectie boeken en geschriften over Muiderberg waaronder zo mogelijk de publicaties van de vroegere Stichting Comite Oud Muiderberg (Sierksma , Gre Dam, R vd Heijde  e.a.) en deze collectie indien dit kan worden geregeld voor het publiek ter inzage verstrekken via bv. het Gemeente Archief te Naarden.
 • het organiseren van lezingen , tentoonstellingen en andere evenementen de historie van Muiderberg betreffende. 
 • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een professionele audiovisuele productie over de historie van Muiderberg
 • het uitvoeren in het verlengde van bovengenoemde van een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een ‘Huis van de Muiderbergse Historie’ waarin  het vertonen van deze audiovisuele productie , permanente en wisselende tentoonstellingen met bruiklenen uit  collecties van particulieren verzamelaars, het verzorgen van educatieve activiteiten voor de leerlingen  van basis- en voortgezet onderwijs
 • het verwerven van financiële middelen voor de realisering van deze activiteiten
 • alle overige wettelijke middelen..

Bestuur

 • Mw. Gré Dam, erevoorzitter
 • Frits Vlaanderen, voorzitter
 • Jan de Beus, vice voorzitter- archivaris
 • Frank Steensma, penningmeester
 • Thijn Westermann, lid
 • John Zevenbergen, lid