Schieten met scherp

In de gemeente Muiden hebben zich twee spraakmakende schietincidenten voorgedaan. In 1933 loste de Muiderbergse strandfotograaf Ibelings diverse schoten in de raadzaal te Muiden. Hierbij viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. Op de Brink in Muiderberg werden in 2004 acht kogels afgevuurd. Drie jongeren raakten gewond.

Bloedig einde van een raadsvergadering.

In 1923 betrok fotograaf Ibo Jan Ibelings met zijn atelier het huis Pretty Home op de Brink. Vanaf het begin leefde hij met iedereen in onmin. In de eerste plaats met ‘conculega’ A. Grimmer, een fotograaf die al in Muiderberg actief was. Daarnaast met verschillende exploitanten op het strand, waar hij een fototentje had staan. Dit moest wijken voor een café van Henk Veth, die daarvoor van de gemeente Muiden toestemming had gekregen. Ibelings voelde zich door iedereen benadeeld, achtergesteld en gedwarsboomd. Om voor zijn klachten gehoor te krijgen, schreef hij ettelijke brieven aan de pers, aan het college van B & W en aan hogere instanties. In 1933 zond hij nog een adres van 80 pagina’s aan de gemeenteraad, waarin hij alle ‘misdaden’ verwoordde die B & W in de periode 1923-1933 tegen hem had begaan.

Na afloop van de raadsvergadering van 5 september 1933 voltrok zich een drama. Zoals vaker het geval was, zat Ibelings op de publieke tribune. Dit keer stond er een ‘Muiderbergs’ onderwerp op de agenda: ‘Gooische actie tegen volksverwildering’. *) Een comité wilde af van de ‘ontkleedpartijen’ aan het strand. Nadat de burgemeester de vergadering had gesloten en de bezoekers de zaal verlieten, haalde Ibelings een revolver uit zijn aktentas. Hij vuurde diverse schoten af op strandtenteigenaar Henk Veth en vervolgens op Gerrit de Beus, exploitant van Café ‘De Landbouw’. Nadat ook deze was getroffen, werden schoten gericht op twee leden van het college: burgemeester J.L. de Raadt en wethouder Willem Hottentot. Alle vier werden ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht; Veth overleed enkele dagen na de schietpartij aan zijn verwondingen.

Bij de arrestatie van Ibelings kwamen twee geladen revolvers tevoorschijn. De schutter bleek te lijden aan waanideeën. Daardoor kwam hij niet in de gevangenis terecht, maar in een psychiatrische inrichting. Hij overleed in 1942 op 62-jarige leeftijd. Het schietdrama was nationaal nieuws. Zelfs koningin Wilhelmina liet van zich horen. Zij liet weten zeer getroffen te zijn door het betreurenswaardige ongeval in de gemeente Muiden.

De Brink als strijdtoneel

Op 3 april 2004 vuurde een 19-jarige Muiderberger acht kogels af op een groep Marokkaanse jongeren uit Naarden. Drie hiervan werden gewond aan armen, buik en benen. De oorsprong van het incident lag op een middelbare school in ’t Gooi. Daar zou een jongen uit Muiderberg het broertje van één van de Marokkaanse slachtoffers hebben gepest, bedreigd of mishandeld. Diens oudere broer ging ’s avonds met twee vrienden naar de Brink om te weten te komen wie deze jongen uit Muiderberg was geweest. De aanwezige Muiderbergse jongeren gaven geen krimp, waarop de Marokkaanse jongelui zeiden terug te zullen komen.

Eén van de jonge Muiderbergers meldde dit aan zijn vader. Deze moet hebben gedacht, dat zijn kind zich in zijn eigen dorp niet op zijn kop moest laten zitten. Hij beschikte over een pistool dat hij aan zijn zoon gaf. Hiermee gewapend ging zoonlief naar de Brink, waarmee hij onmiddellijk het vuur opende op de teruggekeerde Marokkaanse jongeren. Verschillenden hiervan werden door de kogels geraakt. De rechtbank veroordeelde de schutter tot vier jaar gevangenisstraf en zijn vader tot vijf jaar. Ondanks het feit dat de straffen een stuk lager uitvielen dan de eis, gingen beiden in hoger beroep. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. In 2005 veroordeelde het gerechtshof de zoon tot vijfeneenhalf jaar cel en de vader tot zeven.

*) De actiegroep werd in 1933 opgericht. De roomse initiatiefnemers wilden ‘handelend optreden tegen ontaarding van volkszeden en gewoonten’, met name in en rond het water. Zij troffen verwerpelijke zaken aan als onwelvoeglijke badkleding, gemend zwemmen en zonnebaden van mannen en vrouwen tezamen. Zie verder het thema-artikel Badplaats van ‘t Gooi.