Inkomsten

De Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg ontvangt subsidie van de gemeente Gooise Meren. Andere inkomsten zijn afkomstig van sponsors en donateurs. Een bijzondere categorie donateurs wordt gevormd door de leden van de Club van 100.

Sponsors

Tal van plaatselijke ondernemers vinden het belangrijk dat er een organisatie is, die oog heeft voor de historie van Muiderberg en de daar aanwezige monumenten. Zij steunen de Stichting met een jaarlijkse bijdrage. Deze sponsors zijn:

– De Spil Fysio- en Manuele therapie
– Verswinkel Oudshoorn
– Spar Muiderberg
– F. Dalmulder Ambachtelijke Slagerij
– Accountantskantoor E.M. Grootendorst
– Makelaardij Vlaanderen
– Installatiebedrijf C.D. de Haan.

Donateurs en de Club van 100
Wij verwelkomen graag nieuwe donateurs. Om het u gemakkelijk te maken staat op deze site een formulier om u als donateur op te geven. Het jaarlijkse minimum bedrag is met € 10,- bewust laag gehouden.

Voor een bepaalde categorie donateurs hebben wij de ‘Club van 100’ in het leven geroepen. Van deze club wordt iedereen automatisch lid ,die gedurende vijf jaar een vast bedrag per jaar doneert. Dit is fiscaal voordelig omdat de stichting de status van Culturele ANBI heeft. Deze status geeft namelijk  voor periodieke donaties gedurende vijf jaar een bijzondere extra 25%  fiscale  aftrekmogelijkheid.
Voorbeeld: een jaarlijkse schenking van € 200 levert een aftrekpost op van € 250. Bij een tarief van 37% betaalt u dan maar € 107,– netto. Bij een tarief van 50% slechts € 75,– !
Een win-winsituatie. De penningmeester is graag bereid u hierover meer informatie te geven. Als u hem een e-mail stuurt, zal hij contact met u opnemen: penningmeester@historischmuiderberg.nl

Edit