Donateurs

    • De stichting MHM heeft sinds 24 juni 2021 de status ‘Culturele ANBI’. Dat betekent dat uw bijdrage als ‘donateur’ fiscaal wordt aangemerkt als ‘eenmalige gift’ en nog mag worden opgehoogd met 25%, wat dan het aftrekbare bedrag is. Wel dient rekening te worden gehouden met een drempelbedrag en een maximum.


    * beheer conform onze Regeling Verwerking Persoonsgegevens , te raadplegen op deze site