GROOT KRABBENHOOFD

GROOT KRABBENHOOFD – (ook Krabbenhoofd of Kraboog), landtong in wat nu het IJmeer heet*). Oorspronkelijk een pier, aangelegd als golfbreker in de tijd dat bij storm het land moest worden beschermd tegen de hoge golven van de Zuiderzee **). Deze reden verviel met de aanleg van de Afsluitdijk. Door verlanding ontstond een natuurgebied waar volgens ecologen ‘de koekoek haar eieren legt en nachtegalen zingen op warme meiavonden.’ Groot Krabbenhoofd behoort tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) – vóór 2013 Ecologische Hoofdstructuur genoemd – en ligt tevens in het Natura 2000-gebied ‘Markermeer/IJmeer’, waarin bepaalde dieren en planten speciale bescherming genieten.

Het vermoeden bestaat dat in de bodem nog overblijfselen liggen van zerken, die in 1673 door het Franse leger van de joodse begraafplaats (op de plattegrond ‘Joden Kerkhof’) zijn geroofd. Ze werden gebruikt om drassige weggetjes en de dijk te verharden, zodat de zware kanonnen naar de nabijgelegen Franse batterij konden worden vervoerd.   

De landtong Groot Krabbenhoofd ‘in het echt’. Foto genomen vanaf de toren van de Kerk aan Zee.

*) Een verklaring voor de naam kan zijn, dat hier vroeger misschien krabben zaten waarop werd gevist.

**) Volgens A. Vreeken is de pier aangelegd om de aanslibbing van klei aan de westkant te bevorderen.

« Terug naar Lexicon A-Z