GRUNO STATE

GRUNO STATE – voormalig huisje op de Brink uit 1871. Oorspronkelijk bewoond door Dirk de Beus en echtgenote. Later kwam diens zoon Gerrit de Beus erin met zijn gezin *). Gerrit bezat café ‘De Landbouw’, dat naast Gruno State stond. In 1971 werd Gruno State door brand getroffen. Vermoed wordt dat een oliekachel de schuldige was. Van de benedenverdieping bleef niet veel over.

links Gruno State, rechts café De Landbouw. Situatie rond 1930.

*) Een kleinzoon van Gerrit de Beus is de bekende beeldend kunstenaar Jan de Beus. Deze woont in de Echolaan nr. 6, het huis waar hij in 1958 werd geboren. Naast dit huis stond vroeger een stal met de naam Echohoeve.   

« Terug naar Lexicon A-Z