HOFRUST

HOFRUST- voormalige buitenplaats (sinds ongeveer 1660). Het grensde aan de zuidwest kant aan de joodse begraafplaats aan de Googweg en aan de noordoostkant aan het voormalige buiten Rustrijk. Voor hedendaagse Muiderbergers: denk aan de plek waar nu de brandweerkazerne staat. Naast een herenhuis met twee vleugels en een trapbordes, hoorden bij het complex een koetshuis, een tuinmanswoning, loodsen en broeikassen. Tot Hofrust behoorde ook ‘het Overbosch’, het huidige Kocherbos, genoemd naar de familie Koch die van 1836 tot 1858 eigenaar was. Volgens Kl. Sierksma was Daniël Nijs (overleden 1736) de eerste eigenaar. Het Nijs-familiewapen is gelijk aan het wapen van Muiderberg. Zie ook Plattegrond A.

Het buiten kwam achtereenvolgens in handen van de Engelse Agneta Chitty, van Nicolaas Rijndorp (schepen te Muiden) en – in 1766 – van Daniel Crommelin. In 1791 erfden zijn twee zoons ieder de helft. Zoon Robert Daniel Crommelin kocht in 1801 zijn broer uit voor tienduizend gulden en werd zodoende alleen eigenaar. Het herenhuis werd in 1815 voor afbraak verkocht en in 1857 gesloopt. De gronden kwamen in 1859 in eigendom van de Joodse Gemeente Amsterdam ten behoeve van uitbreiding van de begraafplaats. De naam ‘Hofrust’ is nog terug te vinden op een hek van een boerderij aan de Zuidpolderweg (over de Hakkelaarsbrug rechtsaf, eerste perceel aan de linker kant).  

« Terug naar Lexicon A-Z