VOORLAND

VOORLAND – aanvankelijk gebruikt als stortplaats bij de bouw van de Hollandse Brug. De plek is ‘uit zichzelf’ een natuurgebied geworden met o.a. broedende nachtegalen en bloeiende orchideeën. Het gebied van zo’n 22 hectare valt onder Natuurwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geheten. Beheer en onderhoud zijn in handen van de Stichting Landschap Noord-Holland.

De Dorpsraad Muiderberg en Groen Muiderberg hebben in 2018 een voorstel gedaan het Voorland door de aanplant van bomen meer te verbinden met het dorp. De verwachting was dat met de aanplant in 2021 wordt begonnen.

Het Voorland is het laatste onderdeel van de Natuurboulevard, een recreatieve en ecologische verbindingsroute tussen Amsterdam en Almere.

« Terug naar Lexicon A-Z