WARMTENET MUIDERBERG

Aanleg van warmtebuizen in de Eikenlaan

Warmtenet Muiderberg – Een stelsel van buizen om in een gesloten circuit warm water naar huizen in Muiderberg te kunnen transporteren. De eerste straat waar buizen voor dit warmtenet zijn aangelegd is de Eikenlaan. Dat gebeurde in 2021, gelijktijdig met de vervanging van het riool. Ook in de toekomst zal deze combinatie worden gehanteerd, waardoor een straat maar één keer open hoeft. Dit scheelt kosten en overlast. Initiatiefnemer van dit energieproject in Muiderberg is Hette Zijlstra. Technische ondersteuning en advies worden geleverd door de Energiecoöperatie Wattnu.

Wattnu hanteert de aquathermie-techniek. Het relatief warme water dat in de zomer in het IJmeer aanwezig is, wordt opgepompt en de warmte hieruit wordt tijdelijk ondergronds opgeslagen. Op het moment dat daar behoefte aan is, wordt het water verder opgewarmd om vervolgens het warmtenet in te gaan. Binnenshuis worden cv-ketel of geiser vervangen door een warmtewisselaar. Deze zorgt voor het verwarmen van de huizen en het warme kraanwater.

Met het IJmeer voor de deur beschikt Muiderberg over een duurzame warmtebron. De realisatie van het project hangt af van het verkrijgen van een sluitende exploitatie.

Spandoek uit 2021


« Terug naar Lexicon A-Z