RECHTHUIS – 27 augustus 2021 PRESENTATIE 1e NUMMER MAGAZINE

Rond 11 uur was het binnen de grenzen van de geldende coronamaatregelen, gezellig druk in het zaaltje van Het Rechthuis waar de presentatie van het eerste nummer van het nieuwe magazine van stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg (MHM) zou gaan plaatsvinden. 

We zagen er onder meer  wethouder Alexander Luijten,de hoofdgast. De voorzitter en de secretaris van de Dorpsraad, Gre Dam onze erevoorzitter,  Hans Spil, sponsor-adverteerder, leden van onze raad van advies, een cameraploeg van GooiTV en een redacteur van Muidernieuws.  

welkom

Voorzitter Jos Gunneweg heette de aanwezigen welkom en bracht in herinnering dat het de 2e keer was, sinds de oprichting november vorig jaar, dat onze organisatie in het openbaar naar buiten trad. De eerste keer was zaterdag 20 maart. Hinkstapspingend door het toen veel strengere coronaprotocol.

Jos Gunneweg heet iedereen welkom

het nieuwe magazine

Gunneweg vertelt over het tot stand komen magazine: een experiment en bij ons weten nog nooit vertoond een  huis-aan-huis verspreid magazine van een lokale historische kring.

Hierna biedt hij officieel het eerste exemplaar aan wethouder Alexander Luijten aan.

De wethouder bladert het blad door en spreekt zijn bewondering uit voor de oogstrelende vormgeving, waarop Gunneweg die doorgeeft aan Gerard Boer, ook aanwezig, die daarvoor verantwoordelijk is.  Ook complimenteert de wethouder het bestuur met de vele activiteiten die zo kort na de oprichting al zijn gerealiseerd.

Hierna overhandigt Frits Vlaanderen, onze secretaris het ‘tweede’ exemplaar aan Gre Dam, onze erevoorzitter.

beoogd gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

De voorzitter overhandigt vervolgens aan de wethouder een opgeplakte tekening van de contour van het beoogde gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg.  Daarbij gevoegd, een reactie op de brief van burgemeester en wethouders van  1 (!) april op ons verzoekschrift van 14 januari jl..

Spreker licht dit toe.  Wij hebben de brief  van 1 april  van boven naar beneden en andersom gelezen. Onze indruk daaromtrent is als wij nu niets meer doen dan komt er hoogstwaarschijnlijk geen vervolg meer op. Dat is niet waarvoor wij 6 november vorig jaar zijn opgericht. Dus willen we deze zaak warm houden.

 In de eerste plaats – 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden, door u deze print van de contour van het boogde beschermd dorpsgezicht aan te bieden. Plus een brief waarin wij het college ook nog een tip aan de hand doen om bij het voorwerk ons als vrijwilligersorganisatie in te schakelen en dit zo op een budgettair bescheiden manier te kunnen realiseren. Citeert de slotalinea:

Muiderberg maakt deel uit van het pas aangewezen werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie; aanwijzing gemeentelijke monumenten verkeert in een afrondende fase. Er is een Gebiedsbiografie Gooise meren geschreven, er is een Erfgoedvisie Gooise Meren vastgesteld. Kortom, wij zitten nu in Muiderberg op dit gebied in een flow, en dat moeten we vast zien te houden!

( volledige brief zie: st-mhm.nl)

contour beschermd doropsgezicht

Tijdens de nu volgende koffiepauze wordt het magazine aan alle aanwezigen rondgedeeld.

presentatie programma Open Monumentendagen za 11- zo 12 september

Er worden drie hoofdpunten nader toegelicht.

– Zaterdag 1100u Voorstellen van de twee nieuwe Echo Oproepers

Eeuwenlang is het publiek van heinde en verre gekomen om ‘het wonder van Muiderberg’ te beleven.

De ‘Echo Oproeper’ placeerde de mensen op de meest gunstige plaats en droeg op een plek daar een meter of vijf vandaan met luide stem  het Echo-gedicht voor. De kandidaten kunnen een rol spelen bij het doorgeven van deze unieke traditie.  De Echomuur bestaat waarschijnlijk al zo’n kleine 300 jaar en is uniek in Nederland, waarschijnlijk in de wereld en zou dus met recht ‘werelderfgoed’ kunnen worden genoemd. En de functie van Echo Oproeper derhalve ‘immaterieel erfgoed’!

Volgens de Muiderberg vorser Jan ter Beek  zijn er tot nu toe zeker een tiental Echo Oproepers geweest. De laatste is Annie Slokker die  wegens gevorderde leeftijd nu het estafettestokje gaat overdragen.

– Openstelling op zondag van de Joodse begraafplaats

Er zijn drie gidsen aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen en vragen te beantwoorden. Bij dezen kan men tevens een uitgebreide brochure met plattegrond kopen, die de weg wijst over deze gigantische begraafplaats met zo’n 45.000 graven.

– Op zondag Old timer hop on hop off bussen, rondje door de vier kernen.

Dit is het resultaat van de samenwerking van de vier comités Naarden, Bussum, Muiden en  Muiderberg.

De programmafolder Open Monumentendag wordt rondgedeeld.  Tevens de brief die de Muiderbergers opwekt donateur te worden van de stichting.

slotwoord

donateurswerving in samenhang met presentatie eerste nummer magazine

De voorzitter staat stil bij de marketingfilosofie achter het magazine:

Het zou een fris eigentijds blad worden , over  door en voor Muiderbergers , met een startbijdrage DORPSRAAD en de Muiderbergse ondernemers als sponsor-adverteerders. Het is een experiment.

Het idee is dat de huis-aan-huis verspreiding , als scharnierpunt werkt naar een verdere donateurwerving  zodat mede met de resultaten daarvan de volgende nummers kunnen worden uitgebracht.

Culturele ANBI

Het bestuur is blij met de door de fiscus toegekende status  ‘Culturele ANBI’, waardoor het doen van een meerjarige schenking op fiscaal aantrekkelijke voorwaarden kan geschieden.

bestuurslid gezocht uit de kring van docenten van het basisonderwijs
Om gerichte activiteiten voor het basisonderwijs te kunnen ontwikkelen wordt uitgekeken naar een docent  die het bestuur wil komen versterken.

vrijwilligers gezocht voor archiveringswerk

Het gaat hier om mensen die handig zijn met de computer, vanzelfsprekend belangstelling hebben voor de Muiderbergse geschiedenis  en tijd hebben om mee te helpen de digitale slag  te realiseren van onze collectie naar het portal van het gemeentearchief.

een toegift: Guus Kroon schenkt foto album

De Muider historicus Guus Kroon, aanwezig onder de genodigden komt met een verrassing. Hij overhandigt als schenking aan Jan de Beus in zijn functie van archivaris een fotoalbum met zwart-wit foto’s dat een tijdsbeeld geeft van Muiderberg halverwege de jaren ’60 en waarin elke laan, elke belangrijke plek, minutieus is vastgelegd. De Beus spreekt namens het bestuur zijn dank hiervoor uit.

Guus Kroon overhandigt Jan de Beus fotoboek voor het MHM-archief

Hiermee wordt het formele deel afgerond. Een aantal van de aanwezigen bleef nog gezellig napraten en er kwamen tal van Muiderbergse sterke verhalen ter sprake.

* op Muidernieuws  extra (betaalversie, internet)  verscheen een boeiend stuk over de achtergronden van ons nieuwe magazine. In de papieren krant verscheen de inleiding daarvan.

WORD DONATEUR !

en help mee de activiteiten van MHM verder uit te bouwen door een bedrag over te maken op

NL 57 RABO 0361 7054 33  						 
t.n.v. stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg

Indien u daar prijs op stelt  sturen wij u graag als dank de set ansichten die wij 
uitgeven en nodigen wij u uit voor onze activiteiten. Stuur dan  svp even uw 
adresgegevens aan penningmeester@st-mhm.nl 

DONATEURS die zich in op Open Monumentendag in OC De Steeg aanmeldenkrijgen meteen de 
ansichtkaartenset PLUS nog iets aardigs uit de doubletten van onze collectie!