GOOG

GOOG – voormalig riviertje dat vanaf de Kabelberg bij de Kerk aan Zee langs de Googweg richting Hakkelaarsbrug/Naardermeer stroomde. Ten tijde van de aanleg van de trekvaarten rond 1640 werd het riviertje gekanaliseerd om het bevaarbaar te maken. Zo werd het gebruikt voor het transport per trekschuit van zand naar Amsterdam. Omgekeerd werden vanuit Amsterdam stoffelijke overschotten van joodse overledenen naar de joodse begraafplaats aan de Googweg vervoerd.  Om deze reden werd de inmiddels stilstaande sloot in de volksmond ook wel ‘Jodevaart’ genoemd.  

De ‘Jodevaart’ maakt rechts op de foto een bocht richting aula. Op de achtergrond veld E van de joodse begraafplaats, gezien vanaf de Googweg.
De Goog met ernaast de Googweg

Om te voorkomen dat de Googweg in de Goog verdwijnt, werden in 2022 damwanden geslagen.

« Terug naar Lexicon A-Z