NAARDERMEER

NAARDERMEER – een van de oudste natuurlijke meren van Nederland. Het ontstond ongeveer 8000 jaar geleden door overstromingen van de Vecht en de Zuiderzee. Door de eeuwen heen is menigmaal getracht het Naardermeer droog te leggen. Het lukte eenmaal, namelijk in 1629 met behulp van dertien molens. Uit defensieve overwegingen werd de polder nog in hetzelfde jaar weer onder water gezet. Amsterdam probeerde in 1904 het meer te verwerven met als doel er een vuilstortplaats van te maken. Dat stuitte echter op veel verzet, onder andere van onderwijzer en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse. Samen met medestanders kwam hij in actie om het, in zijn woorden, ‘beroemdste merenmoeras van ons land en van heel West-Europa’ te beschermen. Hij had daarbij het geluk, dat de gemeenteraad van Amsterdam het voorstel tot aankoop van het Naardermeer (vraagprijs 155.000 gulden) verwierp, zij het met een gering stemmenverschil (zie ook Machine, De).

In 1905 richtte Thijsse samen met o.a. Eli Heimans de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Een jaar later kon de vereniging het Naardermeer kopen van de familie Rutgers van Rozenburg. Het werd het eerste beschermde natuurgebied van Nederland. Een weetje: Heimans ligt begraven op de joodse begraafplaats in Muiderberg.

Het Naardermeer kreeg landelijke bekendheid door de beroemde Verkade-albums uit 1912, waarvoor Thijsse de teksten schreef. Een klein deel van het natuurreservaat Naardermeer behoort tot het grondgebied van Muiderberg. In dit Muiderbergse deel ligt de Visscherij en staat molen ‘De Onrust’ , die nog steeds in gebruik is voor het reguleren van het waterpeil van het meer.

« Terug naar Lexicon A-Z