MACHINE, DE

DE MACHINE – gebouw aan de Meerkade met twee enorme stoommachines, die van 1883 tot 1886 in gebruik waren om het Naardermeer in cultuur te brengen. De droogmaling mislukte omdat er door kweldruk zoveel water uit de bodem kwam, dat de machines dag en nacht moesten draaien om de polder droog te houden. Na drie jaar werd het gemaal buiten gebruik gesteld. ‘De Machine’ werd omgebouwd tot twee woonhuizen. In 1904 toonde de gemeente Amsterdam belangstelling voor het gebied om hier huisvuil te dumpen. Dat plan werd ternauwernood weggestemd door de gemeenteraad. Hierdoor kon Natuurmonumenten het terrein aankopen.

« Terug naar Lexicon A-Z