MELKVEEBEDRIJF VAN DIEST

Melkveebedrijf Van Diest is sinds 1916 gevestigd aan de Googweg nummer 18. In dat jaar kocht Herman van Diest van een familielid een stal met 11 ha grasland. De koopakte vermeldde als adres Hakkelaarsweg D 201, een bewijs te meer dat dit de vroegere naam van de Googweg was. In de stal stond een twintigtal koeien. Het woonhuis aan de voorkant werd tien jaar na de overname gebouwd.

Herman overleed in 1938, waarna zijn vrouw Betje het bedrijf met haar kinderen voortzette (het echtpaar kreeg twee zoons en zes dochters). Uiteindelijk was het de jongste zoon Piet van Diest, die het bedrijf in 1945 op 17-jarige leeftijd met zijn moeder voortzette. Piet trouwde in 1955 met Dora van Deudekom uit Weesp, waarna zij samen het bedrijf gingen runnen.

Met de komst van Cornelis van Diest in het bedrijf diende zich de derde generatie aan. In 1987 vormde hij – 28 jaar oud – met zijn ouders Piet en Dora, een maatschap. In 1998 traden deze terug, waarna Cornelis het bedrijf samen met zijn vrouw Irene Erdkamp voortzette. In verschillende etappes kon in de loop van de jaren grond worden aangekocht van buurbedrijven, die met de veehouderij stopten.

In 1995 werd achter de oude koestal een nieuwe neergezet. Het betreft een zogenaamde ligboxenstal. Hierin kunnen de koeien vrij rondlopen. Deze ‘doorloopstal’ werd in 2015 door een flinke aanbouw in capaciteit verdubbeld, waardoor er nu 140 melkkoeien en 60 stuks jongvee gehuisvest kunnen worden. Ook werd een pension voor paarden aan de activiteiten toegevoegd. Deze kwam in 1999 in het bijgebouw, waar daarvóór vleesvarkens werden gehouden.

Cornelis (links) en Tomas van Diest (foto 2023)

In 2012 kwam zoon Tomas ‘in de zaak’, de vierde generatie dus (voor de oplettende lezer: Tomas schrijf je inderdaad zonder ‘h’). Anno 2022 beschikt het bedrijf over circa 70 ha grond, waarvan 40 ha in eigendom. De overige 30 ha wordt gepacht, onder andere van de Joodse Gemeente Amsterdam, eigenaar van de nabij gelegen joodse begraafplaats

« Terug naar Lexicon A-Z