MELKVEEBEDRIJF SONNEVELD

Melkveebedrijf Sonneveld; links het woonhuis, rechts de stallen

Melkveebedrijf Sonneveld is gevestigd op de Noordpolderkade 4. De boerderij werd in 1958 door Cornelis (‘Cor’) Sonneveld, de grootvader van de huidige eigenaar, gekocht van Willem Hottentot. Het ging om een stuk land van 16 ha en circa 30 koeien. Daarvóór huurde Cor Sonneveld een kleine gemengde boerderij in Vlaardingen, waar ook zijn zoon Wim werkzaam was. 
Eenmaal gevestigd in de Muiderbergse Noordpolder, kon Wim begin jaren ’60 het bedrijf van zijn vader overnemen. Daarna volgde een sterke groei. Vrij vernieuwend was, dat er begin jaren zeventig een loopstal werd gebouwd. Hierin kunnen de koeien vrij rondlopen in plaats van vast te staan aan kettingen. Het melken gebeurde in een melkstal.

In 2003 verkocht Wim Sonneveld het bedrijf aan zijn zoon René. Deze was op de boerderij geboren en al vanaf 1989 ‘in de zaak’ werkzaam. In 2015 werd een nieuwe stal gebouwd; het melken gebeurde vanaf die tijd met melkrobots.

Anno 2023 beschikt de onderneming over 85 ha grond, eigendom en pacht opgeteld. Naast de ongeveer 175 melkkoeien bestaat de veestapel uit 70 stuks jongvee. Onder de pachtgronden bevindt zich ook de midden in Muiderberg gelegen dorpswei, sinds de jaren ’90 in eigendom van de gemeente.

René Sonneveld en diens vrouw Marieke Volkering wonen met hun kinderen in het voorhuis met de fraaie naam Alida Martina Hoeve. Het is goed zichtbaar vanaf de Zuidpolderweg. Marieke werkt twee dagen in de week
als veearts en daarnaast is zij werkzaam in het melkveebedrijf van haar man.
 

Echtpaar René Sonneveld en Marieke Volkering

« Terug naar Lexicon A-Z