POSTKANTOOR

POSTKANTOOR – Het postkantoor in Muiderberg heeft een zwervend bestaan gehad en vanzelfsprekend veel postbeambten gekend. De eerste was naar alle waarschijnlijkheid Arie ter Beek, die in het huis van mevrouw B. de Gooijer-Niewöhner aan de Brink woonde. De woning stond op de plek waar nu ‘Boschlust’ (Brink 25 en 26) staat. Een deel van het pand fungeerde als hulppostkantoor. De binnenkomende post werd door Ter Beek vanaf rond 1890 rondgebracht. Later werd deze activiteit verplaatst naar het complex Tramzicht aan de zuidoostkant van de Brink (rechts van Krakenstein en in de jaren `60 gesloopt).

Postkantoor in Tramzicht aan de Brink rond 1900

In 1906 werd het postkantoor verplaatst naar de rechterhelft van het dubbele huis op de Badlaan 11-13. Postkantoorhouders waren achtereenvolgens Jacques Kooij, August Gijzen en Meindert Gijzen, de zoon van August. Ze hielden zich niet alleen met postzaken bezig, maar om wat bij te verdienen werden ook rookwaren verkocht. In 1930 werd de ruimte van nummer 11 erbij getrokken en werd het assortiment uitgebreid met kantoorartikelen en pocketboeken. Nu zijn het twee woonhuizen. Op 27 juni 2022 heeft het college van B&W de panden aangewezen als gemeentelijk monument.

Oude postkantoor Badlaan 11-13.
Badlaan 11-13, nu woonhuizen en gemeentelijk monument (foto 2021)

In 1968 verhuisde het postkantoor naar een houten noodgebouw op het G.A. Heinzeplein. Het werd in de jaren ’90 opgeheven en vervangen door een postagentschap bij de Spar in de Dorpsstraat.

Postkantoor G.A. Heinzeplein (foto 1983)

« Terug naar Lexicon A-Z