VIB

VIB – afkorting van ‘Voor Ieders Belang’, bij de oprichting in 2001 omschreven als een lokale politieke partij van en voor Muiderberg. Initiatiefnemers waren Bram van Barneveld (uitbater van café Lieftinck) en Hermen Waanders. Zij vonden dat ‘de huidige Muider politiek niet voldoende rekening hield met de ontwikkelingen in en rond ons dorp’.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werden 500 stemmen behaald, waarmee de kersverse partij met twee zetels in de gemeenteraad van Muiden kwam. Sylvia Bazuin en Anna Waanders (echtgenote van Hermen) werden op 14 maart 2002 tot raadslid geïnstalleerd. In Muiderberg was de VIB in één klap de grootste partij. In het dorp bleef de partij met een zetel verschil de VVD (de voormalige partij van Anna Waanders) de baas.

In de raadsvergadering van 25 april 2002 kwam de benoeming van drie wethouders aan de orde, een coalitie van CDA, PvdA en D66. In de raad verklaarde de VIB dat sterk werd gehecht ‘aan een cultuurverandering die het duale stelsel voorstaat.’ In een motie werd voorgesteld om tegen deze benoemingen te stemmen en vervolgens op basis van argumenten van alle kandidaat-wethouders over te gaan tot het – los van partijpolitiek – kiezen van de ‘beste dagelijks bestuurders voor deze gemeente.’ Vanwege het forse begrotingstekort was de partij tegen het aantal van drie wethouders. Het werden uiteindelijk toch drie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kwam de VIB van twee op drie zetels. Samen met de PvdA werd een coalitie gevormd. Namens de VIB kwam Roy Hesterman als wethouder in het college. Na diens plotselinge overlijden volgde Anna Waanders hem op. Een hot issue in die tijd was het aantal te bouwen woningen op het KNSF-terrein (De Krijgsman). Ook bebouwing in de Bloemendalerpolder, in combinatie van het al dan niet aanleggen van een aquaduct in de Vecht, was een heet hangijzer. Het blijft een bizarre speling van het lot, dat een partij die was opgericht om de belangen van het dorp Muiderberg (beter) te behartigen, uiteindelijk in belangrijke mate mede richting gaf aan gezichtsbepalende ontwikkelingen in en om de stad Muiden.

Na de raadsperiode 2006 – 2010 werd de VIB opgeheven. Het doel – Muiderberg op de kaart zetten, mede met het oog op discussies over gemeentelijke herindelingen – was volgens de oprichters bereikt. Voor zover bekend was de VIB de enige lokale politieke partij in de historie van het dorp.  

« Terug naar Lexicon A-Z