ZHLOBIN

ZHLOBIN – stichting, die op initiatief van Wim Ruiter uit Muiden werd opgericht na de kernramp van 1986 nabij Tsjernobil. Het Muidens/Muiderbergs liefdadigheidsproject verleende hulp aan een kindertehuis in de Wit-Russische stad Zhlobin, niet ver van de ontplofte kerncentrale. Periodiek werden met vrachtwagens goederen gebracht, zoals kleding en speelgoed. Ook werden ter plekke medicijnen, leermiddelen en speeltoestellen gekocht.

Een aantal jaren kwamen kinderen uit het tehuis naar Nederland om aan te sterken. Tandartsen uit Muiden en Muiderberg verleenden geheel belangeloos tandheelkundige zorg. In Muiderberg werd de sanering van de gebitjes verzorgd door het tandartsenechtpaar Edgar Beekes/Arlette van Spier.

De in Muiderberg ingezamelde goederen werden opgeslagen bij Peter ter Beek in zijn pand de Banier. Na een verschil van inzicht over het te voeren beleid begon Peter met een eigen stichting. Deze steunde een weeshuis in een stadje in dezelfde regio. Beide stichtingen zijn inmiddels opgeheven.

« Terug naar Lexicon A-Z