STICHTING MONUMENTAAL EN HISTORISCH MUIDERBERG

STICHTING MONUMENTAAL EN HISTORISCH MUIDERBERG –  op 6 november 2020 opgericht met als doel het versterken van de cultuurhistorische identiteit van Muiderberg. Dit geschiedt door het bevorderen van de belangstelling voor de Muiderbergse monumenten en het stimuleren van de lokale geschiedschrijving. Initiatiefnemer is Jos Gunneweg, die daarvòòr deel uitmaakte van de werkgroep Monumenten van de Dorpsraad. In deze hoedanigheid verzorgde hij een publicatie over de rijksmonumenten in Muiderberg.

Jos Gunneweg nam zelf het voorzitterschap van de Stichting op zich. De andere bestuursleden werden Jan de Beus (vicevoorzitter), Frits Vlaanderen, Frank Steensma, Thijn Westermann en Michiel Koekkoek. Tot erevoorzitter werd Gré Dam benoemd. Daarnaast werd een Raad van Advies geformeerd. De stichting kan worden beschouwd als de opvolger van het Comité Oud Muiderberg, dat de laatste jaren vrijwel geen activiteiten meer ontplooide. Het Comité werd begin januari 2021 officieel ontbonden en doneerde het batig saldo aan de nieuwe stichting. Deze krijgt voor dit bedrag gedurende vier jaar een vaste plek in het Ontmoetingscentrum ‘De Steeg.

Tot de plannen van de stichting behoren het permanent aandacht besteden aan Open Monumentendag in Muiderberg. Voorts zal een halfjaarlijks magazine worden uitgegeven. Het eerste exemplaar verscheen in september 2021 en werd huis aan huis bezorgd. Met het Gemeentearchief in Naarden werd een bewaarovereenkomst gesloten. De stichting ontving als schenking de door Peter Wegman gedigitaliseerde verzamelingen van Jan ter Beek, Gré Dam, Gery van de Berg-Hoetmer, Tiny Kortekaas, Piet de Raadt en van Peter Wegman zelf. Het gaat om ruim 22.000 items oude ansichten, foto’s, prenten, knipsels en documenten.

September 2021: jaargang 1, nummer 1.

In 2024 traden Jos Gunneweg en Michiel Koekkoek terug als bestuurslid. Frits Vlaanderen volgde Jos Gunneweg op als voorzitter. In hetzelfde jaar kwam een nauwe samenwerking tot stand met Harry Mock; diens digitale encyclopedie over Muiderberg werd in april 2024 geïntegreerd met de website van de stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg. Als werknaam voor de stichting werd ‘Historisch Muiderberg’ ingevoerd. De websitenaam en de e-mailadressen werden dienovereenkomstig vereenvoudigd.

« Terug naar Lexicon A-Z