BUURTSCHAP HAKKELAARSBRUG

BUURTSCHAP HAKKELAARSBRUG – de buurtschap bestaat uit een handvol huizen, gegroepeerd rond de Hakkelaarsbrug, de brug over de Naardertrekvaart bij Muiderberg. De buurtschap hoort bij het dorp Muiderberg, dat op zijn beurt onderdeel is van de gemeente Gooise Meren. Een bekend pand is het Witte Huis aan de Naarderstraatweg , waar prediker ‘Lou de palingboer’ jarenlang met zijn sekte was gehuisvest.

Op 22 juli 2017 werd de Vrije Republiek Hakkelaarsbrug uitgeroepen, bedacht en uitgevoerd door de in de buurtschap woonachtige kunstenaar Cees van Apeldoorn. Het kunstproject was bedoeld om aandacht te vragen voor de door hem en buurtgenoten sinds 2013 ondervonden verkeers- en geluidshinder. Deze werd veroorzaakt door verbreding van de A1, de A6 en de aanleg van een nieuwe spoorbrug (Zandhazenbrug). De bewoners voelden zich op geen enkele manier gesteund door de gemeente.

Een week voor de ‘onafhankelijkheidverklaring’ kreeg elk adres in de buurtschap een envelop met paspoorten, postzegels, de nationale vlag, eigen geld (de ‘hakkelaar’) en een begeleidende brief met het voorstel om de republiek uit te roepen. Nadat geen enkele negatieve reactie was binnengekomen, vond de oprichting plaats. Op de toegangswegen werden borden geplaatst met de naam van de ‘republiek’, waarbij tegelijkertijd een snelheidsbeperking van 30 km werd geïntroduceerd.

De reactie hierop volgde zeer snel. Eerst op ambtelijk niveau en een paar dagen later op het hoogste niveau, toen burgemeester Han ter Heegde de situatie in ogenschouw kwam nemen. Het ludieke van de actie werd ingezien, maar de borden langs de openbare weg moesten van de gemeente wel worden weggehaald. In een aantal tuinen in het buurtschap zijn ze nog steeds te zien.

Diverse bewoners hebben inmiddels een schadevergoeding van Rijkswaterstaat ontvangen. Volgens een bewoner van de buurtschap bestaat er geen verband tussen het uitroepen van de republiek en het toekennen door RWS van ‘nadeelcompensatie’.

« Terug naar Lexicon A-Z