BEWONERSVERENIGING MUIDEN/MUIDERBERG

BEWONERSVERENIGING MUIDEN/MUIDERBERG (BVVM) – de vereniging werd in 1993 opgericht door Arie Bruin, marketing manager, en Peter van Sikkelerus, politieambtenaar. De aanleiding was de te verwachten stankoverlast van de composteerinrichting Fokker langs de A6. De door de gemeente met het bedrijf gemaakte afspraken waren echter onomkeerbaar.    

De volgende actie betrof de voorgenomen bouw van drie hoge flats aan het IJmeer tegenover  Muiderberg op het grondgebied van Almere. Leidend in de actie tegen deze vorm van ‘horizonvervuiling’ waren inwoners die vanuit hun woning uitzicht hadden op de overkant: Judith Andriessen, Ruud Königel, Kees van der Tak en John Haug.  Ze organiseerden samen met de BVMM een druk bezochte bijeenkomst in De Rijver en hielden een protestactie in de openlucht op de Zeeweg, met medewerking van Wim de Bie. Ook werden gerechtelijke stappen ondernomen. Omdat Almere al te ver met haar plannen was, bleef ook hier succes uit. Terzijde: een van de bezwaarmakers verhuisde jaren later naar een fraai appartement in een van de vermaledijde flats.  

Wel succes had de vereniging met het open houden van de voor Muiderbergers belangrijke ontsluitingsweg door het Naarderbos. Jacqueline Boog, Linda Vlaming en Charles Wiss wisten de BVVM te vinden om via de vereniging te proberen de afsluitingsplannen van de gemeente Naarden tegen te houden. Er werd een zeer druk bezochte bijeenkomst georganiseerd en er werden enkele honderden bezwaarschriften ingediend. Deze actie had een positief resultaat. De weg bleef open en de gemeente Naarden moest de projectontwikkelaar, die al toezeggingen had gekregen, een schadevergoeding betalen.

De BVVM had haar bestaansrecht bewezen. Charles Wiss volgde Ruud Königel op als voorzitter en ook Jacqueline Boog, Linda Vlaming en John Haug traden toe tot het bestuur. Besloten werd dat de vereniging geen nieuwe zaken zou aankaarten. Wel konden inwoners de BVMM als rechtspersoon inschakelen bij eigen acties. Hiervan maakte Paul Braat gebruik bij zijn protest tegen de gigantische geluidsoverlast van het Defcon-House festival op het strand van Almere. Het lawaaifestival werd door de rechter verboden.

De composteerinrichting langs de A6 was inmiddels in handen gekomen van het groenrecyclingbedrijf Den Ouden. Dankzij de BVMM werden in de herziene vergunning strengere eisen aan het bedrijf gesteld en werd toegezegd dat er beter zou worden gehandhaafd.

Nog een wapenfeit: in oktober 2008 demonstreerde de voorzitter van de BVVM samen met Milieudefensie tegen een eventuele verbinding tussen Amsterdam en Almere over het IJmeer.

In verband met de komst van een officiële Dorpsraad, ‘erkend’ door de gemeente Muiden, werden eind 2015 in een bijzondere ledenvergadering de statuten gewijzigd. De naam werd veranderd in Vereniging Dorpsraad Muiderberg en de doelstellingen van de vereniging werden aangepast. De Dorpsraad kon automatisch beschikken over het positieve saldo dat de BVVM nog in kas had.

« Terug naar Lexicon A-Z