COFFEE TO STAY

COFFEE TO STAY – maandelijkse koffieochtend op elke eerste vrijdag van de maand in Ontmoetingscentrum ‘De Steeg’, Populierenlaan 2b. Het in 2013 vanuit de Protestantse Gemeente te Muiderberg gestarte initiatief heeft als doel de onderlinge contacten tussen met name ouderen te bevorderen. Grote animator is Magda de Boer, die begin 2019 de vrijwilligersprijs ‘De Muiderbergse Echo’ ontving.  

« Terug naar Lexicon A-Z