COMITÉ OUD MUIDERBERG

COMITÉ OUD MUIDERBERG – in 1975 opgericht op initiatief van pater Henk Duindam en L. Meyer. Doelstelling was het activeren van de bevolking van Muiderberg en het bestuur van de gemeente Muiden om ‘te waken voor het behoud van het dorpseigen karakter van Muiderberg en het herstel van vroegere karakteristieken.’ Een tweede doelstelling was het in de belangstelling brengen van de historie van Muiderberg, het Gooi en Holland (sic!) door het houden van tentoonstellingen, het organiseren van dorpsfeesten, het uitgeven van publicaties, enzovoort.

Als eerste activiteit werd aandacht gevraagd voor de ‘erbarmelijke staat’ van het Echobos met doolhof en Echomuur. Het leidde tot een ‘bosactie’, een grote opknapbeurt, waaraan jeugd en volwassenen deelnamen. Bij die gelegenheid werd het verwaarloosde doolhof weggehaald. Een jaar na de oprichting werd het comité omgezet in een stichting.

In 1976 werd een tentoonstelling ‘Muiderberg in kaart en beeld’ georganiseerd, waarvoor een onverwacht grote belangstelling bestond. In 1977 werd een aan graaf Floris gewijde tentoonstelling gehouden.*) Een doorwerking hiervan was de plaatsing in 1979 van een reusachtige kei als Florismonument. Deze Floriskei ligt vòòr de voormalige Boskapel aan de Brink.

De stichting heeft diverse penningen laten slaan, hield symposia en gaf een eigen periodiek uit. Geleidelijk aan verminderden de activiteiten. In januari 2021 volgde de officiële beëindiging. Het batig saldo werd gedoneerd aan de in hetzelfde jaar opgerichte stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg, die gelet op de doelstelling als de opvolger van het Comité Oud Muiderberg kan worden beschouwd.

————- 

*)  De relatie tussen Floris V en Muiderberg wordt uitvoerig beschreven in het thema-artikel ‘Floris V, wereldberoemd in Muiderberg’.

« Terug naar Lexicon A-Z