DOBBERTJESKOM

DOBBERTJESKOM  – een natuurlijke waterplas in zuidoostelijk Buitendijke(n) aan de andere kant van het Waterkeringpad (dijk). De plas is een restant van een dijkdoorbraak in 1675 en wordt om deze reden een ‘wiel’ (ook wel ‘waaije’) genoemd. Een ander ‘wiel’ in Muiderberg is de Bliekwijk. Het gebied waarin de Dobbertjeskom ligt, was in het begin van de 19de eeuw in eigendom van Dirk Dobber.  

Meten van de waterkwaliteit.

Het watertje is onder Muiderbergers een geliefkoosd plekje om te zwemmen en te schaatsen. Het steigertje en zwemtrappetje zijn er gekomen dankzij havenmeester Jeroen den Hartog. Bij de steiger staat een picknickbank, geschonken door Rob en Mariska van Dijk bij hun vertrek naar Amsterdam eind 2016. De tekst op het aangebrachte koperen plaatje luidt: ‘MUIDERBERG, het leukste dorp om als kind in op te groeien.’ Rob van Dijk was in de beginperiode van de in december 2015 opgerichte Dorpsraad tijdelijk secretaris en daarna adviseur van het bestuur. Hij was een zeer regelmatige zwemmer in de Dobbertjeskom.  

Uit de notulen van een vergadering van de gemeenteraad van Muiden blijkt, dat een schrijven dd. 5 juni 1951 van de Kampeervereniging Muiderberg is ontvangen. Het dagelijks bestuur van de vereniging stelt daarin dat ‘met groot leedwezen’ kennis is genomen van het besluit van de Raad om het zwemmen in de Dobbertjeskom te verbieden. Betreurd wordt, dat het gedrag van enkele minderjarige meisjes, dat zeker niet als maatstaf voor de inwoners van Muiderberg kan gelden, aanleiding is geweest aan iedereen het zwemmen aldaar te ontzeggen. De hoop wordt uitgesproken dat dit besluit zal worden herzien.

« Terug naar Lexicon A-Z