BLIEKWIJK

Vooroorlogse ansichtkaart van de Bliekwijk. Links op de dijk het Edenbosje.

BLIEKWIJK  – een waterplas aan de Willemslaan nabij de Dorpswei, vroeger een onderdeel van de buitenplaats Wisseloord. Het meertje (soms ook als Blieckwijk met een ‘c’ geschreven) is ontstaan na een dijkdoorbraak in 1675 en wordt een ‘wiel’ of ‘waaije’ genoemd (zie ook Dobbertjeskom). De verklaring van de naam ‘Bliekwijk’ is niet eenduidig. Zo is er een aanname, dat ‘Bliek’ zandbodem betekent en ‘wijk’ een waterplas. Een vooroorlogse uitgave van Van Dale geeft als betekenis van ‘bliek’: blei, ofwel een zoetwatervis. ‘Wijk’ is gewoon wijk: een buurt of een deel van een stad. Het lijkt mij waarschijnlijker dat de naam Bliekwijk uit laatst genoemde betekenissen is voortgekomen.

Bliekwijk uit de lucht, ingeklemd tussen de Krommedijk (voormalige zeedijk) en de Dorpswei. De weg met bocht langs deze wei is de Willemslaan, niet te verwarren met het wandelpad op de dijk.

In strenge winters organiseerde de Vereniging tot Viering van Nationale Feesten op de bevroren plas diverse wedstrijden en evenementen, zoals kunstrijden met verklede deelnemers. Een caravan fungeerde als ‘koek en zopie’. Met behulp van een gemeentelijke subsidie kwam er een stroomaansluiting voor feestverlichting en geluidsversterking.

Oorspronkelijk lag in het midden van de plas een vlonder voor eenden en andere vogels. Deze heeft helaas het veld moeten ruimen, net als de volière(s) op de Brink.

Op 2 juli 2022 werden bij de Bliekwijk twee houten banken onthuld. Ze zijn gemaakt van eiken, die vanwege een herinrichting van de Eikenlaan moesten verdwijnen. Het project werd gerealiseerd door de inzet van Ineke Hooijsma en Thijn Westermann (Groen Muiderberg), in nauwe samenwerking met de gemeente Gooise Meren.

Onthulling van de banken door wethouder Barbara Boudewijnse (links) en Thijn Westermann (Stichting Groen Muiderberg)

 

« Terug naar Lexicon A-Z