FORT COEHOORN

FORT COEHOORN – een nooit gebouwd fort dat een onderdeel moest worden van de Stelling van Amsterdam, de verdedigingslinie rond de Nederlandse hoofdstad. De naam is ontleend aan de bekende legerofficier en vestingbouwer Menno van Coehoorn (1641 – 1704).

In 1910 bestond het plan het frontdeel tussen Muiderberg en Uitermeer te versterken. In Muiderberg zou een pantserfort worden gebouwd, uit te voeren in gewapend beton en voorzien van twee grote en drie kleine geschutskoepels. De aanbesteding van de grondwerken vond plaats op 20 december 1912. Kort daarop werd een directieverblijf aan de Eikenlaan gebouwd, dat na voltooiing van het fort bestemd was om als fortwachterswoning te gebruiken. Dit verblijf werd in 1913 opgeleverd, maar van de rest van het fort is alleen de fundering gelegd. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam van de bouw van het fort niets terecht. De naam ‘De Coehoorn’ op het woonhuis Eikenlaan nr. 48 verwijst naar deze voorgeschiedenis.

Eikenlaan 48

Bij de bunker aan de Eikenlaan staat in het weiland een informatiezuil met de plattegrond van  het fort. Het was gesitueerd nabij het huidige Van der Helstpark. ‘Menno van Coehoorn’ was ook de naam van het militaire kamp, dat eind jaren ’30 van de vorige eeuw werd gebouwd  (zie ‘barakkenkamp’). Begin jaren ’50 kwam hier het Ambonezenkamp, ook wel het Molukkenkamp genoemd.

Fragment plattegrond gemeente Muiden, in 1976 gemaakt door Kl. Sierksma met adviezen van P. de Raadt. Het huis op de Eikenlaan wordt hier abusievelijk aangeduid als ‘de Koehoorn’ met een ‘K’.

« Terug naar Lexicon A-Z