AMBONEZENKAMP

AMBONEZENKAMP – ook wel bekend als Molukkenkamp of Ambonezen-woonoord ‘De Coehoorn’, genoemd naar het op die plek nooit gebouwde Fort Coehoorn. *) In de barakken aan het eind van de Eikenlaan verbleven van 1951 tot 1962 een vijftigtal oud-KNIL-militairen met hun gezinnen, in totaal zo`n 280 volwassenen en kinderen**). De militairen hadden gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, dat werd ontbonden nadat in augustus 1950 de republiek Indonesië was uitgeroepen. Een deel van de KNIL-militairen wilde op Ambon gedemobiliseerd worden om mee te kunnen strijden met de in april 1950 uitgeroepen Republiek der Zuid-Molukken. De politieke situatie liet dat niet toe, waarop de KNIL-militairen door de regering naar Nederland werden gehaald in afwachting van hun terugkeer naar de Molukken. Bij aankomst werden ze meteen uit dienst ontslagen en over het hele land verspreid, o.a. in de bestaande kampen te Westerbork en Vught.

Barakkenkamp, gezien vanaf de Willemslaan.

In het Muiderbergse barakkenkamp ***) kregen de Molukse kinderen les van meester Broekman, die in Jakarta (het toenmalige Batavia) een onderwijzersopleiding had gevolgd. Hij besloot na de soevereiniteitsoverdracht geen Indonesiër te worden en kwam naar Nederland. In het kamp was behoefte aan iemand die de Molukse kinderen les kon geven en de Indonesische taal (Maleis) beheerste. Broekman kreeg de functie en kwam zo in Muiderberg terecht. Later gingen de leerlingen naar de christelijke Oranje Nassauschool, waar meester Broekman ook onderwijzer – en later schoolhoofd – werd.   

Na een verblijf van ruim tien jaar in het Ambonezen-woonoord kregen de bewoners vaste huisvesting elders in het land aangeboden. Het zag er namelijk niet langer naar uit dat zij naar Indonesië zouden kunnen terugkeren. Bij de ontruiming van het kamp kwam overigens nog wel een gerechtelijke uitspraak en een deurwaarder aan te pas. Na sloop van de barakken werden hier de woningen op de Pieter de Hooghlaan en de Willemslaan gebouwd.

————- 

*) In die tijd werden Molukkers vaak als Ambonezen aangeduid, aangezien deze groep ongeveer 90% van de Molukkers in Nederland uitmaakte.

**) Tussen maart en juni 1951 kwamen in totaal ruim 3500, vooral Zuid-Molukse, KNIL-militairen met hun familie naar Nederland, in totaal ca. 12.500 personen. Ze werden in een groot aantal kampen, verspreid over heel Nederland, gehuisvest.  

***) In hetzelfde kamp waren van 1945 tot 1949 Nederlandse militairen ondergebracht, ook afkomstig uit het voormalige Nederlands-Indië.

« Terug naar Lexicon A-Z