BARAKKENKAMP

BARAKKENKAMP – aanduiding voor het militaire kampement ‘Menno van Coehoorn’, dat eind jaren `30 van de vorige eeuw aan het eind van de Eikenlaan lag. De naam is ontleend aan de in 1910 voorgenomen bouw van Fort Coehoorn, dat er nooit is gekomen. In september 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. De meeste in Muiderberg gelegerde soldaten verbleven in barakken. Twee ervan stonden in kamp Coehoorn. Tijdens de oorlog (Nederland capituleerde op 14 mei 1940) was het kamp een soort herstellingsoord voor de Duitse Kriegsmarine. Van 1945 tot 1949 werden er Nederlandse militairen gehuisvest die uit Nederlands-Indië terugkwamen en in dienst wilden blijven. Van 1951 tot 1962 was op deze plek het Ambonezenkamp gevestigd voor oud-KNIL-militairen met hun gezinnen. De barakken hebben plaats gemaakt voor woningen, onder meer aan de Pieter de Hooghlaan en de Frans van Mierislaan.

Uitsnede plattegrond van de voormalige gemeente Muiden, situatie op 2 oktober 1974.
De kaart is opgemaakt door Kl. Sierksma met adviezen van P. de Raadt.

———–

« Terug naar Lexicon A-Z