NAARDERTREKVAART

NAARDERTREKVAART – in 1641 gegraven kanaal tussen Muiden en Naarden (het eerste deel van het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan Muiden heet Muidertrekvaart). De aanleg van beide kanalen kon plaatsvinden op grond van een door de Staten van Holland op 25 oktober 1640 verleend octrooi aan de steden Amsterdam, Muiden en Naarden. Omdat de dijken van de Vecht niet doorgraven mochten worden, was er aanvankelijk geen aansluiting tussen beide trekvaarten. Alle goederen moesten in Muiden worden overgeladen. Aan deze tijdrovende en kostbare situatie kwam in 1663 een eind toen de trekvaarten met elkaar werden verbonden. Het zandtransport naar Amsterdam werd er een stuk eenvoudiger door. De trekschuiten werden getrokken door paarden, die gebruik maakten van het jaagpad langs de vaarten. Deze paden werden ook benut door postkoetsen. Voor de zandafgravingen in Muiderberg zie Za(a)nderij.

Tot 1880, het jaar waarin de Gooische Stoomtram kwam, werden over de trekvaart ook personen vervoerd. Wanneer de waterstand extreem laag was, konden de speciaal ontworpen passagiersboten bij zware belasting op sommige gedeelten niet verder. Passagiers moesten dan uitstappen en een stuk lopen. Overigens werden niet alleen levende mensen per trekschuit vervoerd. Ook de stoffelijke overschotten van joodse Amsterdammers werden over het water naar de in 1642 in Muiderberg gestichte joodse begraafplaats overgebracht. Vanaf de Hakkelaarsbrug ging het vervoer verder over het gekanaliseerde stroompje de ‘Goog’.

In 2015 werd door diverse partijen, waaronder de per 1 januari 2016 gefuseerde gemeente Muiden, een plan gelanceerd om de Naardertrekvaart geschikt te maken als veilige vaarverbinding voor kleine boten van de Vecht naar het Gooimeer. Volgens schattingen zou dit leiden tot 6.000 vaarbewegingen per jaar met een navenant aantal openingen van de Hakkelaarsbrug. Voor Muiderberg zou dit betekenen dat de Googweg als een van de twee ontsluitingswegen van het dorp, veelvuldig zou zijn gestremd. Dankzij vele protesten, onder meer van de Dorpsraad, werd dit plan in 2019 afgeblazen.

Naardertrekvaart met Hakkelaarsbrug in vroegere tijden.
« Terug naar Lexicon A-Z