ZA(A)NDERIJ

ZA(A)NDERIJ – Zanderij of Zaanderij, in de volksmond de benaming voor de zandafgraving in de 17de eeuw aan de zuidkant van het Kocherbos, de kant die zichtbaar is bij binnenkomst van Muiderberg via de Googweg. Door deze afgraving ontstond het nog steeds bestaande hoogteverschil tussen het weiland en het bos. De ontstane ‘steilrand’ is de inzet geweest van een verbeten strijd tussen voor- en tegenstanders van de aanleg van een hockeyveld op het weiland. Het landschapsbeeld werd door de tegenstanders (o.a. stichting Groen Muiderberg) van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde geacht. Voor de Mixed Hockeyclub Muiderberg was dit de enige overgebleven plek om zo dicht mogelijk bij het veld in het Kocherbos een tweede veld aan te leggen. Uiteindelijk besloot de Raad van State in 2015 dat de kenmerkende bosrand niet mocht worden aangetast

Aan de kant van de joodse begraafplaats werd vroeger eveneens zand afgegraven. Ook aan die kant is duidelijk te zien dat de ontstane rand niet op natuurlijke wijze tot stand is gekomen.

Het afgegraven zand werd per trekschuit naar Amsterdam vervoerd voor het bouwrijp maken van grond ten behoeve van woningbouw. Ook werd het zand gebruikt ter versteviging van de vestingwallen van Naarden.

« Terug naar Lexicon A-Z