NEGEN MORGEN, DE

DE NEGEN MORGEN – stuk land langs de Dijkweg achter het Echobos. Hier liggen sinds midden jaren `70 de voetbalvelden van Sportclub Muiderberg, nadat het ene veld in het Kocherbos ontoereikend werd. Uitbreiding met een tweede veld in het bos bleek onmogelijk door de grote weerstand van de inwoners van Muiderberg.

Een morgen is een oude oppervlaktemaat en staat voor een stuk grond, dat in een ochtend kan worden omgeploegd. Aangezien dit per gebied verschilde, is de grootte van een ‘morgen’ streekgebonden. De Gooise morgen is 9765 m2, iets minder dan een hectare (10.000m2). In het Gooi werkte men kennelijk harder dan elders. De Amstellandsche morgen bijvoorbeeld is 8129 m2 en de Veluwse morgen 9300 m2.  

« Terug naar Lexicon A-Z