ECHOBOS

Getekende impressie van het Echobos. De ingetekende Florisboom is niet meer.

ECHOBOS – het bos ligt in het noordwestelijke deel van Muiderberg, grenzend aan Brink en Dijkweg. Het Echobos was vroeger onderdeel van het landgoed Rustrijk en aangelegd met strak gevormde bloemperken, slingerpaden, etc. Nu maakt het deel uit van de Natuurboulevard, een toeristische fiets- en wandelroute van Amsterdam naar Almere.

In de gemeenteraad van 13 oktober 1931 werd besloten de ruim 6 ha bos aan te kopen van de Wed. Mr. J.L. Berns-Boonacker uit Soestdijk. De koopprijs bedroeg 20.000 gulden. De gemeente moest voldoen aan de voorwaarde, dat het bos als natuurmonument bewaard zou blijven. Bij de discussies in de gemeenteraad over de aankoop van het Echobos wees een voorstander van de aankoop er nog op, dat het Kocherbos de gemeente ook al was ontgaan; dit bos was in 1928 door het joodse kerkgenootschap uit Amsterdam aangekocht *).

Vrij snel na de aankoop werd in het Echobos een doolhof aangelegd. Het aantal te verwachten bezoekers bedroeg 10.000; de toegangsprijs 10 cent. Het doolhof werd slecht onderhouden en is in de jaren ’70 weggehaald. Over het ontstaan van de waterplas in het bos zijn de meningen verdeeld. Hij is of door mensenhanden gegraven of is een zogenoemd wiel, ontstaan door een dijkdoorbraak **).

In het Echobos bevindt zich tevens de beroemde, op natuurlijke wijze ontstane echo, en de door mensenhanden aangelegde Echomuur ***). Het bezoek hieraan kostte in de jaren ’30 vijftien cent.

Het Echobos behoort tot het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  In 2017 werd, mede met inbreng van Groen Muiderberg en de Dorpsraad, een herstel-/beheersplan voor het verwaarloosde bos opgesteld. Tijdens de jaarlijkse natuurwerkdag worden onder andere de waterlopen schoon gehouden.

Op een open terrein in het bos bevinden zich enkele akoestische speeltoestellen. Als je je hoofd op de juiste plek houdt, kun je fluisteren en elkaar toch horen bij de andere schotel.

*) sinds juni 2022 is het Kocherbos eigendom van het Goois Natuurreservaat (GNR)

**) wel is zeker dat de Bliekwijk en de Dobbertjeskom echte ‘wielen’ zijn.

***) meer hierover in het thema-artikel ‘De gelijksprekende echo’.

« Terug naar Lexicon A-Z