RABOBANK

RABOBANK – de bank is met zijn rechtsvoorgangers bijna een eeuw in Muiderberg aanwezig geweest. Het begon met de oprichting op 29 augustus 1916 van de Coöperatieve Boerenleenbank te Muiderberg, gemeente Muiden. De eerste ledenvergadering werd op 10 november 1916 gehouden in café ‘Nooit Gedacht’, “‘s morgens om half tien”, zoals de notulen vermelden.

Deze eerste vergadering begon met wat gemor. Een van de aanwezigen, Jan van der Veer, had bezwaar tegen de gevolgde procedure. Feit was dat het initiatief voor de oprichting was genomen in een vergadering van de ‘Aankoopvereeniging Ons Belang’. Een commissie had vervolgens de statuten opgesteld en de oprichtingsakte bij de notaris laten passeren. De bezwaarmaker was van mening, dat de commissie alleen was opgedragen de zaken te onderzoeken met inbegrip van de kosten. Vervolgens zou dan in een algemene vergadering worden besloten tot de oprichting.
De voorzitter (H. v.d. Veer – familie?) bracht hier tegen in, dat aan de Centrale Raiffeisenbank in Utrecht inlichtingen waren gevraagd en dat volgens de bank ‘naar den goede regel’ was gehandeld. Met deze uitleg werd schoorvoetend akkoord gegaan, zo wordt vermeld in een uitgave van Rabobank Amstel en Vecht *). Jan van der Veer kreeg een plaats in de Raad van Toezicht van de Muiderbergse bank.

Googweg 20, sinds juni 2022 een gemeentelijk monument.

Kantoor werd gehouden ten huize van de eerste kassier, J. Post, Googweg 11. Het huis genaamd ‘Any Dale’ staat er nog. Kassier Post nam op 2 oktober 1917 afscheid en werd opgevolgd door J. Eenkhoorn. Ook deze zetelde in zijn eigen woning, namelijk op de Googweg 20. De brandkast verhuisde mee. Op 27 juni 2022 heeft het college van B&W het pand aangewezen als gemeentelijk monument.

Speciaal voor Muiderbergse klanten werd in 1965 besloten een bijkantoor in het Rechthuis te vestigen. Een eigen pand kwam er in 1969 in de Dorpsstraat 17, waartoe het op deze plek staande woningblok met de naam Florisberg voor een deel werd gesloopt. De eerste steen werd op 20 september 1968 gelegd door Elbert Nagel, die twee jaar daarvoor zijn 40-jarig jubileum bij de bank had gevierd.

Het linker gedeelte van het woningcomplex Florisberg in de Dorpsstraat werd bestemd voor nieuwbouw van de bank


Inmiddels was Coöperatieve Boerenleenbank uit Muiderberg begin 1968 gefuseerd met de Coöperatieve Raiffeisenbank uit Muiden. Samen gingen zij verder onder de naam Raiffeisenbank ‘Muiden en Omstreken (dat ‘en omstreken’ sloeg op Muiderberg!). Na de fusie in 1984 met de coöperatieve bankcollega uit Weesp, werd de naam opnieuw gewijzigd, nu in Rabobank Weesp, Muiden en Omstreken **). Inmiddels behoort Muiderberg tot het werkgebied van Rabobank Amstel en Vecht met kantoor in Amstelveen.

Het aan de Vlaanderen-groep verkochte kantoor in de Dorpsstraat.

Het kantoor in de Dorpsstraat werd op 1 juli 2009 gesloten. Steeds meer bankzaken gingen via het internet lopen. Na verkoop van het pand aan de Vlaanderen-groep had de Rabobank nog enige tijd een middag per week een servicepunt in de Rijver.

Ook de ‘flappentap’ verdween uit het straatbeeld.

In eerste instantie bleef de geldautomaat in de muur van het gebouw voor Muiderberg behouden, maar door de vele ‘plofkraken’ in het land werd deze begin 2018 uit veiligheidsoverwegingen alsnog weggehaald. Veel inwoners waren hier niet blij mee.

*) ‘Van guldens, euro’s en bitcoins. Van acht kleine coöperaties naar digitaal bankieren’ (2018). Hans Moolenbel met een bijdrage van Eric Lücke, tot 1 april 2018 voorzitter van de Rabobank Amstel en Vecht.

**) In 1972 gingen de centrales van de Coöperatieve Raiffeisenbank in Utrecht en de Coöperatieve Boerenleenbank in Eindhoven een fusie aan en werd voor de aangesloten banken – naar de beginletters – de handelsnaam Rabobank geïntroduceerd.

« Terug naar Lexicon A-Z