FLORISBERG

FLORISBERG – vroeger de naam van een blok van zes huurwoningen in de Dorpsstraat. De eerste steen werd in 1854 gelegd door Sophia Lipmann, de dochter van opdrachtgever Samuel Lipmann. Deze had in Muiderberg een villa als zomerverblijf. In 1968 werd het linkerdeel van de woningen gesloopt voor de bouw van het kantoor van de Coöperatieve Boerenleenbank, de latere Rabobank. Sinds 2009 zit hier makelaarskantoor Vlaanderen. Wat aan woningen overbleef, werd omgebouwd tot supermarkt (zie ook het hoofdstuk ‘Ondernemers toen en nu’).

Op de plek waar later de Rabobank en De Spar kwamen, stond een woningcomplex met de naam Florisberg.

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd ‘Florisberg’ de naam van het bejaardencentrum op het adres Kocherplantsoen 1 (hoek Gerard Doulaan/Vincent van Goghlaan). De eerste paal werd op 18 maart 1971 geslagen, maar daar ging wel het nodige aan vooraf. De bouw van het pand stuitte nogal op weerstand, met name vanwege de hoogte. Het kreeg vier woonlagen en werd daarmee het hoogste gebouw in Muiderberg. De inwoners waren bang dat hiermee een precedent werd geschapen. Navolging van deze ‘hoogbouw’ heeft tot op heden in het dorp niet plaats gevonden. Na het verdwijnen van het huizenblok in de Dorpsstraat werd de gevelsteen overgebracht naar de ‘nieuwe’ Florisberg.

De oude Florisberg: ‘hoogbouw’ in Muiderberg

Het bejaardenhuis heeft twee keer brand gehad. Op Vaderdag 1981 werden de recreatiezaal en de keuken door brand verwoest. In 2005 richtte een brand schade aan in de recreatiezaal en de centrale hal. De dakbedekkers, die de brand tijdens werkzaamheden hadden veroorzaakt, wisten deze zelf te blussen.

In 2015 werd het pand gesloopt om plaats te maken voor het woon- en zorgcentrum Amaris Florisberg. In de tussenliggende periode werden de bewoners tijdelijk gehuisvest in het voormalige klooster Mariënberg in Bussum. De oorspronkelijke gevelsteen reisde mee naar Bussum en bevindt zich nu weer op de locatie in Muiderberg.

Het huizenblok in de Dorpsstraat was niet het eerste gebouw dat naar Floris V was genoemd. Al eeuwen daarvoor was het de naam van een herberg, die op de plaats stond waar later de Boskapel werd gebouwd (zie ook het thema-artikel ‘Floris V, wereldberoemd in Muiderberg’).

« Terug naar Lexicon A-Z