VERENIGING ‘FLORIS V’

VERENIGING  ‘FLORIS V’ – voluit en met dubbel ‘e’: Vereeniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer ‘Floris V’. Initiatiefnemer en eerste voorzitter van deze in 1900 opgerichte vereniging was de toenmalige burgemeester H.A. Niënhuis Ruys. Secretaris werd Arie Vreeken, het hoofd van de openbare lagere school. Volgens de statuten behoorden tot de doelstellingen ‘de verfraaiing dezer plaats’ en ‘het uit den weg ruimen van hetgeen vreemdelingen uit Muiderberg zou kunnen terughouden’. Een voorbeeld van een verfraaiing was, dat de vereniging binnen de omrastering van de vijver op de Brink (toen het Beukenbos genoemd) ‘schoone bloemperken’ liet aanleggen. De vereniging gaf ansichtkaarten uit en zorgde er voor dat in 1903 de eerste muziektent op de Brink kwam.  

Piet de Raadt meldt in een van zijn publicaties dat aan het fanfarekorps G.A. Heinze jaarlijks vijftig gulden subsidie werd gegeven. Als tegenprestatie moest het korps gedurende de zomermaanden vijf à zes concerten op het Bergje geven.  Vereniging Floris V was een voorloper van de latere VVV’s en werd in 1973 opgeheven.  

—————- 

« Terug naar Lexicon A-Z