VOMM

VOMM – Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking Muiden/Muiderberg, opgericht in 1981. De ontstaansgeschiedenis van deze vereniging is nogal bijzonder. Bij de vestiging van de hypermarkt Maxis *) op het grondgebied van Muiden in 1974 ontving de gemeente een grote som geld. De gemeenteraad bepaalde dat hiervan fl. 50.000 (circa € 22.500) bestemd moest worden voor ontwikkelingssamenwerking. Rijk en Provincie plaatsten kanttekeningen bij het raadsbesluit. Het Rijk omdat een gemeente alleen projecten mag steunen, die niet ook al door de Rijksoverheid worden gesteund. De Provincie eiste onder meer een waterdichte verantwoording voor de besteding van gemeenschapsgelden. Om de bezwaren  te ondervangen, werd uiteindelijk gekozen voor de oprichting van een aparte vereniging, de VOMM. Voor het zover was, waren er al zeven jaar verstreken. Door de hoge rente was het door de gemeente gereserveerde bedrag inmiddels opgelopen tot fl. 79.000 (zo`n € 35.000).

Uitgangspunt bij de toekenning van financiële steun door de VOMM is, dat bij de projecten inwoners uit Muiden of Muiderberg direct of indirect betrokken dienen te zijn. Het eerste project betrof een hospitaal in Ghana, waar Ab van Galen, een inwoner uit Muiden, als tropenarts ging werken. Een ander project uit de beginfase was een opvanghuis voor gehandicapte kinderen in Dar ul Sukun (Pakistan), opgezet door zuster Truus Lemmers. Generaties kinderen zijn opgegroeid met de geldinzamelingsactie ’Wandelen voor zuster Truus’. Berty Nienhuis uit Muiderberg heeft deze sponsorwandeltocht meer dan dertig keer georganiseerd.

Niet minder bekend onder de Muiderbergse en Muidense schooljeugd is de jaarlijkse VOMM-actie ‘Wandelen voor water’. De opbrengst van deze wandeling, waarbij kinderen zich laten sponsoren, gaat naar een waterbeheerproject in Kenia. Dit project beoogt de verwoestijning van het gebied van de Masai tegen te gaan. Lopende projecten bevinden zich in Mali (opvang vluchtelingen), Ghana (eerste hulppost) en Nepal (kindertehuis).

Vanaf de oprichting in 1981 tot 2020 heeft de VOMM bijna € 500.000 gedoneerd aan haar projecten. De eerste voorzitter was Joop van Roon, die na 15 jaar werd opgevolgd door Hans Kliphuis. In 2011 trad Luuk Donders aan als voorzitter. Voor zijn vele verdiensten ontving hij de Muiderbergse vrijwilligersprijs 2020: de Muiderbergse Echo. Deze werd hem onder meer ook toegekend voor zijn vrijwilligerswerk bij de Mixed Hockeyclub Muiderberg.  

———————- 

*) De Maxis kreeg bekendheid als eerste ‘weidewinkel’, in die tijd een omstreden winkelformule. Sinds 2003 is het na verbouwingen een ‘gewoon’ winkelcentrum.

« Terug naar Lexicon A-Z