MIXED HOCKEYCLUB MUIDERBERG

MIXED HOCKEYCLUB MUIDERBERG – MHC Muiderberg werd op 10 september 1976 opgericht op initiatief van een groep huisvrouwen (leden van de NVVH), onder wie Nicole Witvoet en Marijke Dalmeijer-Schot. Het eerste bestuur bestond uit Wim de Leeuw (voorzitter), Djon Campioni, Bob en Marijke Dalmeijer, Rob van der Heijde en Joop Witvoet. De club ging in het seizoen 1977/78 meedoen aan de competitie. In september 1980 werd de vereniging officieel toegelaten als lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Speelveld werd het voormalige voetbalveld van de Sportclub Muiderberg midden in het Kocherbos. Clublogo werd een mol vanwege de vele molshopen die het speelveld teisterden.

Wie (her)kent het nog? Hockeyen op natuurgras in het Kocherbos.

Door groei van de club en bijgevolg overbespeling kwam er behoefte aan een tweede veld. Om dit in het bos aan te leggen, zouden bomen gekapt moeten worden. Dit stuitte op groot verzet van de Muiderbergse gemeenschap. Het capaciteitsprobleem werd uiteindelijk opgelost door het grasveld in 1992 te vervangen door een kunstgrasveld. Hier ging jaren van overleg en teleurstelling aan vooraf. Om een investeringssubsidie te kunnen verstrekken, eiste de gemeente namelijk een huurtermijn van ten minste dertig jaar. Tot dan toe wilde de eigenaar van het bos, de Joodse Gemeente Amsterdam, zich alleen binden aan huurtermijnen van tien jaar. Na veel vijven en zessen kon de club met de boseigenaar een huurperiode van dertig jaar overeen komen met als ontbindende voorwaarde dat de bestemming ‘bos en speelweide’ niet zou wijzigen. De gemeente subsidieerde de club uiteindelijk eenmalig met een bedrag van 480.000 gulden (ruim € 200.000). Daar tegenover stond dat de club voortaan zelf de onderhoudskosten zou gaan betalen. Bij het oplossen van de veldproblematiek speelde interim-burgemeester Henk over de Linden een belangrijke rol.   

Toen door verdere groei van het ledental ook dit ene kunstgrasveld onvoldoende werd, week de jongste jeugd onder meer uit naar de voetbalaccommodatie op De Negen Morgen. Hier was, opnieuw met steun van de gemeente, een veld aangelegd voor gebruik door zowel de voetbal als de hockey. Nieuwe pogingen rond 2006 om een tweede veld in het Kocherbos te realiseren leden schipbreuk. Opnieuw was de tegenstand uit het dorp groot. Hetzelfde gold voor hierna ontwikkelde plannen om een tweede veld op het belendende weiland tegen de rand van het bos aan te leggen. De Stichting Groen Muiderberg en andere partijen waren van mening dat de ‘steilrand’ bij de entree van het dorp niet mocht verdwijnen. In 2015 werd ook dit plan afgeblazen, nu door een uitspraak van de Raad van State.

Intussen was de toplaag van het kunstgrasveld al een keer vervangen en toen ook deze laag aan vernieuwing toe was, werd in 2019 gekozen voor een zogenoemd waterveld. Het hockeyen moest wel kunnen doorgaan.   

Inmiddels was de club sinds 2017 eigenaar van het bos. De Joodse Gemeente Amsterdam wilde er van af en de hockeyclub kocht het aan. De club wilde niet het risico lopen dat een andere eigenaar het veld niet meer aan de hockeyclub zou willen verhuren. Formele eigenaar van het bos werd de daartoe opgerichte Stichting Hockey Kocherbos. MHC Muiderberg huurt het veld van genoemde Stichting. Overeengekomen is dat alleen de hockeyclub de huur kan opzeggen. In 2022 werd het bos doorverkocht aan de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Het hockeyveld en de toegangswegen/-paden bleven eigendom van de club.

Sinds 1999 heeft de vereniging voor middelbare scholieren (A- t/m C-jeugd) een succesvol uitwisselingsprogramma met de Engelse hockeyclub Wakefield. Anno 2022 bedroeg het ledental ca. 350.

Clubicoon is Bep Vos. Hij is erelid, kreeg een koninklijke onderscheiding en werd uitgeroepen tot Muiderbergse vrijwilliger van het jaar 2019. Van de andere ereleden kunnen genoemd worden de oud-voorzitters Harry Mock – ‘aanbrenger’ van het eerste kunstgrasveld – en Luuk Donders, initiator van het Wakefield-evenement. Laatstgenoemde kreeg de Muiderbergse vrijwilligersprijs (de Muiderbergse Echo) over het jaar 2020 (zie ook VOMM). Beiden zijn lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In de ontwikkeling van de club speelde ook de eerste professionele trainer Cor Bos een belangrijke rol. Legendarisch waren zijn woorden aan het begin van de eerste training van het toenmalige meisjes B-team: ‘We beginnen licht, drie rondjes inlopen’. De meiden vroegen zich met angst en beven af, wat een zware training zou inhouden.

« Terug naar Lexicon A-Z