ORANJE NASSAUSCHOOL

ORANJE NASSAUSCHOOL (O.N.S.) – van oorsprong een christelijke lagere school, sinds ongeveer 1980 een school op oecumenische grondslag met het jenaplan als onderwijsconcept. De basis werd gelegd in een vergadering, die op 23 december 1925 werd gehouden ten huize van H.C. Schmitz in de pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Muiderberg. Het doel van de bijeenkomst was te komen tot het oprichten van een vereniging tot stichting en instandhouding van een christelijke school in het dorp. Naast dominee Schmitz waren aanwezig de heren H. Verhagen, L. Hazelaar, J. van der Veer, W. Hottentot *), C.D. de Haan, H. Bruijne en G. Maatjes. Zij vormden het voorlopige bestuur. Voorts werd in de oprichtingsvergadering besloten bestuursvergaderingen met gebed te openen en te sluiten.

Ondertekening op 28 december 2025 van de notulen van 23 december 1925. Bij de negen handtekeningen staat ook die van J. Nagel jr, die er tijdens de constituerende vergadering vijf dagen eerder nog niet bij was **).

De eerste bestuursvergadering werd enkele dagen later gehouden, op 28 december 1925. Schmitz wordt de eerste bestuursvoorzitter. Als naam wordt voorgesteld de ‘Geuzenschool’. Bij de opening van de school in september 1927 bleek gekozen te zijn voor Oranje Nassauschool. Deze naam is na een kleine 100 jaar ingeruild voor ‘De Meerstroom’, het met de Vinkenbaan-school en kinderdagverblijf Villa Zeezicht te vormen Kindcentrum.

De initiatiefnemers voor de oprichting van een christelijke school ondervonden veel tegenwerking van de openbare lagere school en de gemeente. Met allerlei middelen probeerden deze instanties in de jaren 1926/1927 de komst van een christelijke school in het dorp tegen te houden. Na veel ‘gedoe’ (zie het thema-artikel Muiderbergse schoolstrijd) slaagden zij daar niet in. Voor de openbare lagere school had dit tot gevolg, dat deze twee lokalen van het gebouwtje aan de Brink moest afstaan aan de nieuwe school. Hiertoe werd het gebouw opgesplitst en kreeg de christelijke school de beschikking over een eigen ingang. De officiële opening vond plaats op 1 september 1927. Op dat moment zat er al een definitief bestuur met dominee Altevogt jr. als voorzitter en J. van der Veer als vicevoorzitter. Geert Maatjes en C.D. de Haan werden respectievelijk secretaris en penningmeester.

De eerste eigen O.N.S.-school, gezien vanaf de Rembrandtlaan

Door het groeiende aantal leerlingen werd de locatie op de Brink al gauw te klein. Het bestuur van ‘de school met de bijbel’ besloot tot nieuwbouw aan de Graaf Florislaan. De eerste steen werd op 7 januari 1931 gelegd door mevrouw M.W.A. Ede-van Laar. De school werd nog in hetzelfde jaar in gebruik genomen. Na de mobilisatie in september 1939 werd in het gebouw een militair hospitaal ingericht. De scholieren werden in de hervormde pastorie ondergebracht en later in de gymnastiekzaal van de openbare lagere school aan de Brink (de latere Vinkenbaan-school).

Vanaf 1952 kreeg het leerlingenaantal een ‘boost’ door de komst van ongeveer vijftig oud-KNIL-militairen met hun gezinnen. De kinderen verbleven met hun ouders in het Ambonezenkamp, gelegen aan het eind van de Eikenlaan. Ze kregen les van meester M.G.D. (‘Tinus’) Broekman, een uit voormalig Nederlands-Indië afkomstige onderwijzer. Toen de scholieren naar een ‘echte’ school konden gaan, kozen de overwegend protestantse Molukse ouders voor een christelijke lagere school. Zo’n dertig kinderen kwamen naar de Oranje Nassauschool; meester Broekman ging daar ook les geven.

De populaire onderwijzer werd uiteindelijk schoolhoofd. In 1980 – hij was toen al met pensioen – mocht hij de eerste steen leggen voor een nieuw gebouw***). Dit kwam na de sloop van de bestaande school op dezelfde plek te staan, maar nu met de ingang aan de Rembrandtlaan (deze straatnaam bestond in 1931 nog niet). Tijdens de bouwperiode kregen de leerlingen les in noodlokalen aan de Googweg naast de Vinkenbaanschool. De officiële opening van het nieuwe schoolgebouw vond plaats in augustus 1980. Aan de Populierenlaan zat toen al de christelijke kleuterschool Klim-Op. De scholen werden binnendoor met elkaar verbonden.

Ingang van de inmiddels gesloten Oranje Nassauschool

Sinds 1 augustus 2018 werd het bestuur van de Oranje Nassauschool gevormd door de stichting ‘Florente basisscholen’. De bestuursstructuur gaat opnieuw veranderen door de fusie met De Vinkenbaan en het vormen van Kindcentrum ‘De Meerstroom’. Vooruitlopend hierop is in het schooljaar 2022/2023 de Oranje Nassauschool ingetrokken bij De Vinkenbaan. Wat een bijzondere ontwikkeling: na bijna een eeuw zitten de openbare en de christelijke school weer in één gebouw. Sterker nog, ze vormen één school.

*) Willem Hottentot was niet alleen bestuurslid van de christelijke school, maar werd in 1927 tevens wethouder in de gemeente Muiden. In de ledenvergadering van 20 mei 1927 wordt hij bedankt voor zijn ‘palstaan’ in de gemeenteraad inzake de school. Ook hierna bleef hij zowel wethouder als bestuurslid van de christelijke school. De ‘dubbele pet’ was klaarblijkelijk geen probleem.

**) Afgesproken was, dat het bestuur uit minstens zeven en hoogstens negen personen zou bestaan, waarvan in beide gevallen de meerderheid moest behoren tot de Nederlandsch Hervormde kerk. De alsnog als negende lid tot het voorlopig bestuur toegetreden heer Nagel was van gereformeerde huize.

***) Meester Broekman en diens vrouw zijn begraven op de hervormde begraafplaats van de Kerk aan Zee.

« Terug naar Lexicon A-Z