BOSKAPEL

BOSKAPEL – voormalig kerkje (Brink 29/30, hoek Kerkpad), dat van 1954 tot 2012 in gebruik was bij de rooms-katholieke dorpsgemeenschap. De kapel stond in feite op een stuk grond, dat vroeger tot het ‘Overbosch’ van de buitenplaats Rustrijk behoorde. Het eerste bouwwerk op deze plek was een kapel, die in 1324 was neergezet ter nagedachtenis aan Floris V, de graaf die volgens de overlevering na de aanslag van ‘de edelen’ hier in 1296 aan zijn verwondingen zou zijn overleden*).

In 1642 werd op de plek van de kapel een uitspanning gebouwd. Deze lag op de route van Naarden naar Amsterdam en werd gebruikt om paarden te verwisselen. De opstal werd dan ook ‘Wisseloord’ genoemd (niet te verwarren met de latere buitenplaats Wisseloord). In 1880 werd op dezelfde plek een woonhuis met achterliggende stal gebouwd. Toen de stal niet meer nodig was, werd er een deling in voor- en achterhuis gemaakt. Het voorhuis aan de Brink-kant was een café in de tijd dat Muiderberg furore maakte als badplaats (waarschijnlijk was dit café Wisseloord).

Boskapel op een tegeltje

In 1896 werd het café met de stal omgebouwd tot gereformeerde kerk. In de jaren 1925/1926 werden initiatieven genomen voor de oprichting van een christelijke lagere school in Muiderberg (zie het thema-artikel Muiderbergse schoolstrijd). De eigenaar van het gebouw was hier sterk tegen gekant, zegde de huur op en Wisseloord werd opnieuw verbouwd. De ruimtes zijn onder meer in gebruik geweest als verenigingsgebouw voor de gereformeerde gemeente (Christelijke Meisjesvereniging plus bibliotheek), opslag van materialen voor het Groene (of Witte) Kruis, dependance van de Bijzondere school (later Oranje Nassauschool) en christelijke bewaarschool (Klim-Op**).

In 1953 verkochten de erven Bredius het gebouw aan de katholieke gemeenschap. Het voorgebouw werd tot kapel omgebouwd en zo ontstond de Parochie H. Nicolaas (latere naam Parochie van Levend Water). In 1973 volgde een uitbreiding door voor- en achterhuis samen te voegen tot één ruimte. Vóór de Boskapel kwam een losstaande klokkenstoel te staan, een initiatief van pater Henk Duindam en Ko de Beus. De inzegening vond in 2004 plaats door Mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem. Door een teruglopend kerkbezoek werd besloten het gebouw te verkopen. De laatste viering was in september 2012. In de leegstaande kapel zijn nog enkele jaren yogalessen gegeven.

In 2020 lieten de nieuwe eigenaren van het kerkje een woonhuis maken. De voorgevel bleef ongewijzigd. Ter nagedachtenis van de Boskapel werd bij de toegangsweg van het huis door de katholieke gemeente een wegkapel geplaatst met de naam ‘Maria Koningin van de Vrede’. Het 1200 kilo wegende natuurstenen beeld van de geloofsverkondiger Liudger (ook Ludger), dat dertig jaar in de achtertuin had gestaan, werd in augustus 2016 naar het Gelderse Vierakker verplaatst. Daar staat het in de herdenkingstuin van de Sint Willibrorduskerk.


Voormalige Boskapel, sinds 2020 een woonhuis; in 2022 werd het gebouw tot gemeentelijk monument verheven.

 

*) Volgens andere bronnen was hij al op de Googweg overleden en werd het lijk daarna naar Muiderberg gebracht. Het hele verhaal over de moord op de graaf is te lezen in het thema-artikel ‘Floris V, wereldberoemd in Muiderberg’.

**) Voor de beschrijving van de voorgeschiedenis van de Boskapel is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Ze stemmen niet altijd met elkaar overeen en soms is niet duidelijk wat precies wordt bedoeld of ontbreekt de logica. Met name de passages over de periode 1880 – 1953 geef ik hier weer met het nodige voorbehoud. Nader onderzoek is nodig (Harry Mock).

« Terug naar Lexicon A-Z