DEN OUDEN GROENRECYCLING

DEN OUDEN GROENRECYCLING – composteerinrichting langs de A6, berucht om de stankoverlast die het bedrijf bij tijd en wijle in (delen van) het dorp veroorzaakt. Deze situatie ontstond in 1991 toen een soortgelijk bedrijf (composteerinrichting Fokker ) toestemming kreeg zich onder de rook van Muiderberg te vestigen. De komst van Fokker was de directe aanleiding voor de oprichting van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg (BVMM). De vereniging kon echter niet voorkomen, dat Fokker een vestigingsvergunning kreeg. De klachten als gevolg van ‘geuremissie’ bleven, nadat Fokker was overgenomen door Den Ouden Groenrecycling.

De Vereniging Dorpsraad Muiderberg, voortgekomen uit de BVMM, bleef het bedrijf als gevolg van aanhoudende klachten nauwlettend volgen. Toen Den Ouden van plan was de activiteiten uit te breiden, werd in december 2016 een informatiemiddag voor inwoners gehouden. De vertegenwoordigers van het bedrijf verzekerden de aanwezigen dat de stankoverlast, niettegenstaande de uitbreiding, zou afnemen. In de praktijk bleek daar niet veel van.

Het bedrijf is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal onder verscherpt toezicht gesteld en heeft diverse malen een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Omdat de oude vergunning niet (meer) aan de EU-wetgeving voldeed, had Den Ouden in 2019 een nieuwe milieuvergunning nodig. Aan het bedrijf werden strengere eisen gesteld en de bepalingen zijn uitgebreid met een aantal beoordelingscriteria, zoals het werken bij een bepaalde windrichting en de definitie van zgn. geurcirkels. Den Ouden heeft deze vergunning op een aantal punten aangevochten. De procedure loopt nog en het bedrijf werkt vooralsnog onder de oude vergunning. De Dorpsraad is door de rechtbank erkend als belanghebbende en wordt op de hoogte gehouden.

« Terug naar Lexicon A-Z