MOLEN ‘DE ONRUST’

MOLEN ‘DE ONRUST’ – een met riet gedekte achtkantige poldermolen aan de Boezemkade 1 in Muiderberg. De molen, vroeger ‘De Meermolen’ geheten, werd in 1809 gebouwd bij de tweede poging het Naardermeer droog te leggen. De molen, die puur op windkracht werkt, is nog steeds in gebruik om het waterpeil van het Naardermeer te reguleren. Overtollig water wordt met behulp van een scheprad naar de Vecht gemalen. Bij een goede wind duurt het ongeveer 16 uur om een waterpeilverlaging van 1 centimeter te bereiken. De molen is een rijksmonument en in eigendom van Natuurmonumenten *).

Vaste molenaars waren Piet ter Beek, diens zoon Herrie ter Beek, Klaas de Bruyn en Gerlof Schaap. Deze laatste bediende de molen maar liefst 45 jaar. In 2003 werd hij opgevolgd door Thon Stoffelen, de eerste vrijwillige molenaar. Anno 2023 zijn er naast hem nog drie andere gediplomeerde vrijwillige molenaars: Otto Selderbeek, Jan Suurmond en Erik Oorsprong. De molen kan elke zondag tussen 11:00 en 16:00 uur worden bezocht; je ziet het aan de blauwe wimpel die dan wappert. De molenaars geven uitleg over de werking van de molen.

Het huis naast de molen werd in 1920 gebouwd en een eeuw later, in 2020, geheel gerenoveerd. In het molenaarshuis woont sinds 1 september 2021 Claudia de Raadt, een van de twee echo-oproepers. Haar moeder Eef ter Beek, getrouwd met de bekende Muiderberger Piet de Raadt, werd in 1904 in de molen geboren. De vader van Piet de Raadt – J.L. de Raadt – was van 1904 tot 1937 burgemeester van Muiden-Muiderberg.

De 13 van de Molen.

Zondag 2 juli 2023 was voor de familie Ter Beek, althans voor de afstammelingen van ‘de molen’, een memorabele dag. Het boek ‘De 13 van de molen’, geschreven door Claudia de Raadt en Hanneke Kiel-de Raadt, werd op het terrein achter de molen gepresenteerd aan tientallen nazaten van de Terbeken. Claudia reikte het eerste exemplaar uit aan molenaar Thon Stoffelen (zie foto).

Ter gelegenheid van de verschijning van het boek droeg Claudia de Raadt een zelfgemaakt gedicht voor:

O, Molen, o, gij Wind-Gigant.
Gij statig Monument.
Reeds eeuwen doet gij trouw uw werk.
Als een Natuurtalent.

O, Molen, kondet gij toch praten.
Over heden, verleden, enzovoort.
Over boezem, tocht en scheppenrad.
Gij doet uw werk onverstoord.

O, Molen, gij zijt sterk en zo gewiekst.
Voor niets dat gij bezweek.
Veel molenaars zijn hier geweest.
Ook Mijntje en Pieter ter Beek.

O, Molen, gij ziet hier vele mensen staan.
Ter Beken breiden zich snel uit.
33 kleinkinderen, 84 er achterna.
En wie is nu de jongste spruit?


O, Molen met je molenaars.
Zij leveren hier vakwerk.
Natuurmonumenten, zij beheren het.
Maar de molenaars doen het werk.

Op bovenstaande foto zitten Mijntje en Pieter ter Beek samen met hun hond te midden van hun dertien kinderen.

Onderstaande foto toont de molenaarsfamilie anno 2023 in volle glorie. Veel nakomelingen komen in deze encyclopedie voor, onder wie Mien ter Beek (de Wegman, met vele andere Terbeken), Herrie ter Beek (molenaar), Peter ter Beek (De Banier) en Willem ter Beek (Postduivenvereniging ‘de Reisduif’).

*) het rijksmonumentenregister vermeldt abusievelijk, dat de molen op Boezemkade 3 staat en uit 1806 dateert.

« Terug naar Lexicon A-Z