STICHTING STRANDRECREATIE MUIDERBERG

STICHTING STRANDRECREATIE MUIDERBERG – een in 1977 door bewoners van de Zeeweg opgerichte stichting. Het doel is een verantwoorde strandrecreatie en watersport te faciliteren, mede door middel van een non-profit exploitatie van het strandpaviljoen de Zeemeeuw. Een belangrijke aanleiding voor de oprichting was de toenmalige uitbating van het strandpaviljoen. Het gebouw bevond zich in een deplorabele toestand en het onderhoud van het strand liet te wensen over.

De stichting kon het pand kopen en sloot met de voormalige gemeente Muiden een huurcontract voor het aangrenzende strand. Het betreft het gedeelte tussen de trap naar het strand bij de Badlaan tot aan de trap bij de Flevolaan. Aanvankelijk exploiteerde de stichting de Zeemeeuw voor eigen rekening met een beheerder in loondienst. Omdat dit een wisselend succes was, werd in 2002 een huurcontract met Zeemeeuw Exploitatie BV van Ron Bot gesloten.

Renovatie Zeeweg in 2012, door bewoners en gemeente samen.

In 2012 werd de Zeeweg gerenoveerd door middel van een unieke publiek-private samenwerkingsvorm met de gemeente. De stichting nam hierbij het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding voor haar rekening en verzorgde een aanzienlijk deel van de financiering. Hiernaast heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kustvisie van de gemeente Gooise Meren. Inzet daarbij was het handhaven van kleinschalige recreatie.

Door sponsoring stimuleert de stichting initiatieven in Muiderberg die een verbindend karakter hebben op het gebied van recreatie, kunst en cultuur. Voorbeelden zijn Muziekvereniging G.A. Heinze, concerten in de Kerk aan Zee, Zangvereniging ‘Noot voor Noot’, het evenement Swing op de Brink en de Stichting Muiderbergse Feesten.

« Terug naar Lexicon A-Z