STICHTING MUIDERBERGSE FEESTEN

STICHTING MUIDERBERGSE FEESTEN – feitelijk een voortzetting van de Vereniging tot Viering van Nationale Feesten, die in 2009 werd ontbonden. Nog in hetzelfde jaar werd de Stichting Muiderbergse Feesten opgericht. Snelheid was geboden omdat anders de intocht van Sinterklaas niet meer georganiseerd kon worden. De eerste voorzitter van de nieuwe stichting was Gert van Rooijen, die helaas vrij snel na de oprichting overleed. Hij werd opgevolgd door Steef Pool.

De stichting organiseert elk jaar de intocht van Sinterklaas en Koningsdag. Een enkel jaar is er een Kerstmarkt met lampionnenoptocht voor de jeugd. Daarnaast worden braderieën en muziekevenementen georganiseerd, zoals Brinkpop. Bestuurslid Peter Wegman houdt zich in het bijzonder bezig met de organisatie van de jaarlijkse 4-mei herdenking en het verlichten van de kerstboom op de Brink.

In 2022 werd de dodenherdenking voor het eerst vooraf gegaan door een stille tocht vanaf de joodse begraafplaats aan de Googweg naar de Brink.

Burgemeester Han ter Heegde en gastspreekster Catherine Keyl lopen naar de Brink, voorafgegaan door twee trommelaars.
« Terug naar Lexicon A-Z