VINKENBAAN

Brink 27 en 28, openbare lagere school (de latere Vinkenbaanschool)

DE VINKENBAAN – de latere naam van de enige openbare lagere school (thans basisschool) in Muiderberg. De school ging eind 19de eeuw van start in een gebouwtje op de Brink.
Op 6 juli 1892 werd honderd meter ten noorden van deze school op de Brink (huidige nummers 27 en 28) de eerste steen voor een nieuw schoolgebouw gelegd door de 2½ jaar oude Catharina Hermana Coninck Westenberg. Zij was het dochtertje van Gerhard Coninck Westenberg (1857-1901), de toenmalige burgemeester van Muiden-Muiderberg.

In 1927 werd het gebouw gesplitst om ruimte te maken voor de toen opgerichte christelijke lagere school, de Oranje Nassauschool (zie ook het thema-artikel ‘Muiderbergse schoolstrijd’). De ‘Nieuwe School’ had een aparte ingang. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de school korte tijd gevorderd voor het onderbrengen van Nederlandse soldaten. Het gebouw is per 27 juni 2022 door het college van B&W aangewezen als gemeentelijk monument.

Door uitbreiding van Muiderberg in de jaren `50 van de vorige eeuw groeide het aantal leerlingen, waardoor het gebouw te klein werd. Voordat een nieuwe school werd gebouwd, werden er eerst houten noodlokalen neergezet aan de Googweg op de plek waar het spooremplacement van de Gooische Stoomtram had gelegen. Heel vroeger lagen hier vinkenbanen, vanginrichtingen voor kleine vogels (naast vinken werden trouwens ook andere kleine vogels gevangen, zoals spreeuwen, patrijzen en meeuwen).

Noodlokalen aan de Googweg, ze stonden er uiteindelijk zo’n twintig jaar

De eerste noodlokalen werden tussen 1958 en 1960 in gebruik genomen. Zeker tot 1967 werden voor de school ook ruimtes in het Rechthuis gebruikt, totdat aan de Googweg voldoende lokalen waren bijgebouwd. Zo rond 1967 was de overstap naar de nieuwe locatie compleet. Alleen de gymnastieklessen werden nog in het gymnastieklokaal(tje) van de oude school aan de Brink gegeven.
De verhuizing naar de Googweg werd aangegrepen om de school een officiële naam te geven: ‘De Vinkenbaan’. Het schooltje op de Brink werd door de gemeente verkocht en kon worden gebruikt als praktijkruimte en woonhuis. Onder andere tandarts Campioni was hier gevestigd.

De tijdelijkheid van het houten gebouw aan de Googweg bleek uiteindelijk zo’n twintig jaar te duren. In 1981 verhuisde de school – samen met de belendende kleuterschool het Kabouterhuis – naar een splinternieuw gebouw aan de Tesselschadelaan in de wijk Buitendijke(n). De eerste steen werd op 9 september 1980 gelegd door Til ter Beek-Vreeken. ‘Tante Til’ was onderwijzeres op de Vinkenbaanschool en een dochter van Arie Vreeken (1865-1938). Laatstgenoemde vervulde 38 jaar lang de functie van schoolhoofd. In 1930 werd hij opgevolgd door Jan Meijer (1900-1986). Veel Muiderbergers herinneren meester Meijer als een fantastische onderwijzer, die zijn tijd ver vooruit was. Daarnaast was hij een verdienstelijke tekenaar en schilder. Muiderberg was voor hem een bron van inspiratie.

De school in Buitendijk(n). Foto 2021

Door de Wet op het Basisonderwijs gingen lagere school en kleuterschool in 1985 samen verder als basisschool ‘De Vinkenbaan’. De openbare Vinkenbaanschool en de van oorsprong christelijke Oranje Nassauschool zijn in 2022 een fusie aangegaan en vormen samen met kinderdagverblijf Villa ZeezichtKindcentrum de Meerstroom’. Het Kindcentrum wordt gehuisvest in een nog te bouwen school op de voormalige Gemeentewerf en een binnendoor-verbinding krijgen met het kinderdagverblijf. Verwacht wordt dat een en ander in het eerste kwartaal van 2025 is gerealiseerd.

« Terug naar Lexicon A-Z