STICHTING GROEN MUIDERBERG

STICHTING GROEN MUIDERBERG – in 2011 opgericht met als doel op te komen voor natuur, milieu en landschap in Muiderberg. Tevens wordt gestreefd naar het vergroten van bewustwording en betrokkenheid rond deze thema’s bij gemeente en inwoners. Voorzitter sinds de oprichting van de stichting is Thijn Westermann. De andere bestuursleden zijn Kees Vlaanderen, Klaas Schippers, Ingrid Doberitz en Paul Dinant.

Aanleiding tot de oprichting was de ongerustheid die onder omwonenden van de Brink ontstond toen de Grontmij met een grootschalig onderhoudsplan kwam. Dit bestond onder meer uit het kappen van negentig bomen. Door het verzet werd bereikt, dat er – in de woorden van de Stichting – ‘veel vriendelijker maatregelen werden getroffen die meer de authentieke sfeer van de Brink bewaarden.’    

Groen Muiderberg streeft naar versterking van de biodiversiteit in en rond Muiderberg. In samenwerking met ProRail en Landschap Noord Holland werden voorjaar 2023 samen met kinderen 1400 bomen en struiken aangeplant op het talud van het spoor langs Muiderberg. Met de Dorpsraad werd een voorstel gedaan om bomen te planten langs de IJsselmeerweg (het ‘500-bomen plan’) en een beheerplan voor het Echobos opgesteld. Met succes is gestreden voor behoud van de volkstuintjes en het voorkomen van de komst van strandhuisjes.

Aanplant van 1400 bomen en struiken langs het spoor

Samen met andere partijen, waaronder Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Hart voor Muiderberg, werd actie gevoerd voor behoud van de steilrand bij de entree van het dorp via de Googweg. Deze door mensenhanden ontstane wand werd volgens de tegenstanders bedreigd door plannen van de Mixed Hockeyclub Muiderberg om – met medewerking van de gemeente – een tweede veld naast het bos aan te leggen. Die medewerking was volgens de actievoerders opvallend, want volgens de gemeentelijke nota Ruimtelijke Visie Muiderberg moest het betreffende gebied ‘behouden en versterkt’ worden.

De Raad van State oordeelde in november 2015, dat de karakteristieke bosrand – de overgang van de open polder naar de begroeide hoger gelegen zandgronden – inderdaad behouden moest blijven. Dit landschapsbeeld werd van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde geacht *. Tot opluchting van veel inwoners was daarmee het uitbreidingsplan van tafel, terwijl de hockeyclub met lege handen teleurgesteld achterbleef.  

De steilrand bij de entree van Muiderberg moest blijven

*)  Overigens is de bewuste ‘steilrand’ geen natuurlijke overgang, maar is deze eeuwen geleden tot stand gekomen bij de afgraving van het weiland (zie ook Zaanderij).  

« Terug naar Lexicon A-Z