MILIEUGROEP MUIDEN MUIDERBERG

MILIEUGROEP MUIDEN MUIDERBERG (MMM) – de milieugroep werd in februari 1973 opgericht. Aanleiding waren de plannen van Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) een keten van megawarenhuizen in het land buiten de bebouwde kom op te zetten. De achtergrond van de actie tegen KBB was, dat zo’n groot warenhuis een enorme concurrent zou kunnen worden van winkels in binnensteden. De mogelijke komst van een pretpark in de Noordpolder was eveneens aanleiding voor de oprichting van de milieugroep.

De MMM heeft bij veel instanties voortdurend gewezen op het belang van een groene bufferzone tussen Amsterdam en het Gooi en het belang van de Noordpolder met zijn authentieke Diemerzeedijk. De groep heeft zich daarom dan ook verzet tegen de vestiging van een wegrestaurant aan de A1 ter hoogte van de Wegman. Daarbij werd gewezen op de bijzondere positie van dit gebied tussen het Naardermeer en de Noordpolder. Van uitstel kwam geen afstel. In 2019 is dit wegrestaurant er toch gekomen.

Ook de komst van de weidewinkel Maxis Muiden kon niet worden tegen gehouden, maar dat wist de milieugroep van te voren. Op grond van de vigerende bestemming (‘Industriegebied’) kon de gemeente de komst van dit megawarenhuis in het weiland niet tegenhouden. Wel is door de MMM  bereikt dat in veel gemeentes bestemmingsplannen werden aangepast, waardoor vergunningen konden worden geweigerd. Meer weidewarenhuizen heeft KBB in het land dan ook niet kunnen opzetten.

Van andere natuur- en milieuverwante zaken die op de agenda hebben gestaan, kunnen worden genoemd de strijd tegen het gebruik van chemische onkruidbestrijding, zandwinning uit het IJmeer, aanleg van de Maxisweg, geluidsoverlast van het wegverkeer, onderhoud van het Kocherbos en het Echobos, ongewenste ontwikkelingen op het Voorland, sanering van de Lepelaar, ecologisch beheer van bermen en bomen, etc.

De Milieugroep Muiden Muiderberg is geleidelijk aan opgehouden te bestaan. Drijvende kracht was Hans Voorhoeve. Zij was ook nog enige tijd betrokken bij de in 2011 opgerichte Stichting Groen Muiderberg, die als opvolger van de MMM kan worden beschouwd.

« Terug naar Lexicon A-Z